nieuws

Nederland derde flexland van Europa

Instroom

Nederland derde flexland van Europa

1 op de 5 Nederlanders heeft een flexibele arbeidsrelatie. Nederland staat daarmee in de top drie van landen met de meeste flexwerkers.

Het aandeel mensen met een flexibel contract steeg de afgelopen tien jaar van 15 (in 2004) naar 22 procent (in 2014). Het aantal zzp’ers steeg in die periode van 8 naar 12 procent. Dat blijkt uit het gezamenlijke rapport van TNO en het CBS ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’, waarin de stand van zaken rondom de flexibilisering van arbeid wordt geschetst.

TIP: Lees meer over het onderscheid maken tussen vast en tijdelijk personeel op PW De Gids Vakbase. 

Nederland derde flexland in Europa

In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst.
Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben een grotere kans op vast werk dan werknemers in andere provincies.

Ontwikkelen van flexwerkers leidt tot innovatie

Bedrijven met veel flexwerkers zijn niet innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten. Werkgevers die flexwerkers ontwikkelmogelijkheden en uitdaging bieden en die zorgen voor opname van flexwerkers in de bedrijfscultuur blijken wel innovatiever te zijn dan werkgevers die dat niet doen. Werkgevers die niet investeren in hun tijdelijk personeel, zo verklaarde hoogleraar Henk Volberda vorige week in het Financieele Dagblad, brengen de Nederlandse kenniseconomie op de lange termijn schade aan.

Meerdere banen uit noodzaak leidt tot burn-out

Het aandeel werknemers met twee of meer banen – in loondienst en/of als zelfstandige – is toegenomen van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014. Werknemers die meerdere banen combineren vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, zijn tevredener, bevlogener en beter inzetbaar dan werknemers met één baan. Werknemers die banen combineren uit pure financiële noodzaak hebben daarentegen vaker burn-outverschijnselen, zijn minder tevreden, minder bevlogen en zijn minder goed inzetbaar, dan werkenden die één baan hebben.

Reageer op dit artikel