nieuws

Nieuw belastingplan: dit betekent het voor HR

Instroom

Nieuw belastingplan: dit betekent het voor HR

Delen van het nieuwe belastingplan van het kabinet zijn bekend. Dit betekent het voor werkgevers.

Het kabinet legde gisteren een aanzet van de nieuwe belastingplannen voor aan de oppositiepartijen. De plannen bestaan uit drie pakketten met belastinghervormingen die elk 5 miljard euro moeten opleveren. Het eerste pakket is al zeker: een lastenverlichting van 5 miljard euro op arbeid. Dit pakket zal op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Zo bericht de Volkskrant donderdag. In de kern werd de lastenverlichting op arbeid voor werkgevers vorig jaar op Prinsjesdag al aangekondigd.
De andere twee pakketten voorzien vooral in aanpassing van btw-tarieven en korting op budget voor gemeenten en zijn onderwerp van onderhandeling met de oppositie. Pakket drie zegt niets over hervormingen op het gebied van arbeid. Bovendien noemde staatssecretaris van Financiën Wiebes al kansloos omdat de oppositie hier niets in ziet, zegt Wiebes in de Volkskrant. Dit zijn de belangrijkste hervormingen voor werkgevers:

Pakket 1

  • Middeninkomens krijgen een arbeidskorting van zo’n 700 euro per jaar. Dit kost 2,5 miljard euro.
  • Het inkomstenbelastingstarief van 42 procent wordt verlaagd naar 40 procent. De inkomensgrens naar de volgende belastingschijf wordt 8000 euro hoger. Middeninkomens gaan er zo circa 100 euro per jaar op vooruit. Dit kost 900 miljoen.
  • Loonkostensubsidie voor werkgevers die een werknemer op of rond het minimumloon aanneemt. Dit kost 500 miljoen.
  • De kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk 50 euro per jaar omhoog. Dit kost 250 miljoen.
  • Autobelastingen worden eenvoudiger en hybrides worden zwaarder belast.

De plannen uit dit pakket zullen volgens Wiebes zo’n 40.000 banen moeten opleveren en een koopkrachtstijging van 2 procent. Voor lagere inkomens komt dat zelfs op 3,5 procent te liggen, voor hogere inkomens 1,5 procent.

Pakket 2 

  • Een verhoging en vereenvoudiging van de btw door het schrappen van het lage btw-tarief voor de meeste producten en diensten: het btw-tarief gaat van 6 naar 21 procent. Lees meer over de verhoging van het lage btw-tarief, inclusief die in de bouw.
  • Een verlaging en verlenging van de eerste belastingschijf voor de laagste inkomens.
  • De kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk nog eens 50 euro per jaar omhoog.

Eind deze week zal minister Wiebes de Tweede Kamer per brief op hoofdlijnen op de hoogte stellen over de nieuwe belastinghervormingen. (Bron: Volkskrant.nl)

TIP: Lees meer over de hoge en lage btw-tarieven op diensten op PW De Gids Vakbase. 

Reageer op dit artikel