nieuws

Nog 175 miljoen voor sectorplannen

Instroom

Nog 175 miljoen voor sectorplannen

Minister Asscher heeft van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor sectorplannen nu 424 miljoen euro uitgegeven. Er zit dus nog 175 miljoen in de pot.

De werkgevers en bonden hebben 776 miljoen euro geïnvesteerd in de sectorplannen. In totaal zijn 77 plannen goedgekeurd voor 430 duizend deelnemers. Dit heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gemeld aan de Tweede Kamer. Door middel van onder andere scholing, begeleiding naar werk of leerwerkplekken zorgen de sectorplannen ervoor dat mensen aan de slag blijven of komen. Al 81.000 deelnemers maken gebruik van de maatregelen.

De sectorplannen zijn bedoeld om mensen aan de slag te houden of aan nieuw werk te helpen. In het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers met elkaar hebben afgesloten zijn afspraken gemaakt over de sectorplannen. Werkgevers en werknemers kunnen zelf een sectorplan indienen bij minister Asscher die geld beschikbaar stelt, op voorwaarde dat de bonden en werkgevers ten minste de helft bijleggen.

Aanvraag sectorplannen

De derde aanvraagperiode voor sectorplannen is met ruim drie maanden verlengd. Nieuwe sectorplannen kunnen nu tot 15 september van dit jaar worden ingediend.

“Het derde aanvraagtijdvak is opengesteld voor plannen om baanwisselingen naar andere werkgevers tijdelijk te ondersteunen met sectorplannen. Het doel is om met ontslag bedreigde werknemers en werklozen door middel van noodzakelijke om- en bijscholing gereed te maken voor instroom in een kansrijk beroep, in sectoren en regio’s waar juist banen ontstaan of moeilijk vervulbare vacatures zijn. Vanuit de WW kan een werkloze met inzet van Brug-WW noodzakelijke scholing volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW. Hiermee worden de werkgeverskosten verminderd voor de niet–productieve scholingsuren van de nieuwe werknemer”, meldt de Rijkoverheid in een persbericht.

 

 

Reageer op dit artikel