nieuws

Wet verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Instroom

De wet die de verhoging van de AOW-leeftijd regelt, is aangenomen. In 2021 staat de AOW-leeftijd op 67 jaar.

Twee derde van de Eerste Kamerleden stemde deze week in met de wet die regelt dat de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat. Eind maart kreeg staatssecretaris Klijnsma al de meerderheid van de Tweede Kamer achter haar wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd, dat voorkomt uit het regeerakkoord. De wet is nu dus definitief.

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de volgende tabel:

Tabel tijdpad
Verhoging in  Verhoging in maanden  AOW-leeftijd Betreft personen geboren:
2013  1  65 +1 maand na 31 december 1947 en voor 1 december 1948
2014 1 65 + 2 maanden na 30 november 1948 en voor 1 november 1949
2015 1 65 + 3 maanden na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
2016 3 65 + 6 maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
2017 3 65 +9 maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
2018 3 66 na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2019 4 66 + 4 maanden na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2020 4 66 +8 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
2021 4 67 na 30 april 1954 en voor januari 1955

Reacties werkgevers en werknemers

De FNV vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma gaat voorbij aan de enorme gevolgen voor tienduizenden Nederlanders. Dit wetsvoorstel zadelt met tienduizenden Nederlanders op met een AOW-gat. Volgens de vakbond is een van de grootste nadelen dat veel mensen hun financiële plaatje in zo’n korte tijd totaal hebben zien veranderen en zich amper hebben kunnen voorbereiden. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd heeft bovendien grote gevolgen voor bijvoorbeeld politieagenten en militairen die verplicht met pensioen zijn gegaan.
Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft nog niet van zich laten horen maar geeft al geruime tijd aan achter de verhoging van de AOW-leeftijd te staan om pensioenen betaalbaar te houden en zoveel mogelijk arbeidspotentieel op de markt te houden, om maatschappelijke ontwikkelingen op te vangen.

Lees ook: Kamer steunt plan doorwerken AOW’ers

Reageer op dit artikel