nieuws

Moet uniek talent salaris inleveren?

Instroom

Moet uniek talent salaris inleveren?

Moet het salaris van onvervangbaar, uniek toptalent wel worden ingeperkt? Minister Plasterk vraagt het zich af.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is druk bezig met het uitbreiden van de vernieuwde Wet normering topinkomens (WNT), die in 2015 in werking trad. Plasterk denkt erover een uitzondering te maken voor de salarissen van topwetenschappers, dirigenten en andere unieke podiumsolisten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Het gaat om mensen die zich volgens Plasterk onderscheiden ,,door hun schaarse specialisme of opleidingsachtergrond of hun unieke beroep, competenties of talenten. Deze zeer diverse specialisten en unieke talenten hebben gemeen dat zij doorgaans beperkt beschikbaar, moeilijk direct te vervangen en door hun schaarste duur zijn.”

Wet normering topinkomens

Topfunctionarissen bij de overheid morgen vanaf 2015 niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Deze WNT geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris 178.000 euro, 100 procent van het inkomen van een minister. In 2014 was dat 130 procent.
De oorspronkelijke Wet normering topinkomens ging in 2014 van kracht. Maar met het oog op met name excessieve topinkomens in de zorg loodste minister Plasterk een vernieuwde wet hetzelfde jaar nog met spoed door de Eerste en Tweede Kamer.

Uniek talent bij overheid

Wetenschappers en bijvoorbeeld dirigenten, zangers en dansers werken vaak bij instellingen die gedeeltelijk door de overheid worden bekostigd. Toch zit het met hun arbeidssituatie anders, benadrukt Plasterk.
,,Zij worden veelal aangetrokken uit de markt en komen daar vaak ook weer terecht. Bij de categorie specialisten en unieke talenten is bovendien een grote diversiteit zichtbaar van hoe arbeidsverhoudingen zijn vormgegeven: van min of meer reguliere aanstellingen en arbeidsovereenkomsten tot parttime-constructies; contracten met één of juist met meerdere werkgevers of opdrachtgevers; toegespitst op inspanningen of juist op prestaties of producten.”

In het regeerakkoord staat dat genoemd maximumsalaris niet alleen moet gelden voor mensen die topfunctionaris heten, maar straks ook voor alle medewerkers. Want anders kan iemand die officieel niet tot de top van het bedrijf behoort, toch een topinkomen verdienen omdat hij of zij wordt gezien als een vakinhoudelijke topper. Plasterk heeft uitgepluisd waar dat gebeurt. Bij gemeenten zitten zestien functionarissen boven de norm, bij de publieke omroep zo’n veertig en in de wetenschap bijna honderd.(ANP)

TIP: Lees meer over toekomstbestendig belonen in de whitepaper Belonen met het oog op de toekomst.

Reageer op dit artikel