nieuws

Zzp’er meer tevreden dan werknemer

Instroom

Zzp’er meer tevreden dan werknemer

Zelfstandigen zijn tevredener over hun werk dan werknemers. Maar niet alle zzp’ers zijn even tevreden.

Mensen die voor zichzelf werken, zijn meer tevreden dan mensen in dienst wanneer het gaat over hun werk. Vooral zelfstandigen in de dienstverlening zijn te spreken over hun baan. Maar aan het zelfstandige bestaan zit een keerzijde: ruim de helft maakt zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Dat zijn de eerste resultaten uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 van onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 op 4 zelfstandigen is zeer tevreden

Ruim 24 procent van de 1 miljoen zelfstandig ondernemers is zeer tevreden over hun werk tegen 17 procent van de bijna 7 miljoen werknemers. Van de ‘nieuwe’ zelfstandig ondernemers zonder personeel (zelfstandigen die voornamelijk eigen arbeid of diensten inzetten) geeft zelfs 27 procent aan zeer tevreden te zijn met hun werk.
Er zijn ook verschillen al naar gelang de sectoren waar zelfstandig ondernemers werkzaam zijn. Onder zelfstandig ondernemers in de landbouw, industrie en bouwnijverheid ligt de tevredenheid met respectievelijk 17 en 18 procent, het laagst. Dit is vergelijkbaar met het percentage werknemers dat zeer tevreden is. Van de zelfstandig ondernemers in dienstverlenende sectoren, zoals bijvoorbeeld accountants, architecten en winkeliers, is ruim 26 procent erg tevreden over hun werk.
De tevredenheid van de zelfstandigen kan in grote mate afhangen van het feit zelfstandigen bewust voor het zelfstandige bestaan hebben gekozen, of dat ze daartoe door een slechte arbeidsmarkt zijn gedwongen. In mei werd bekend dat het aantal noodgedwongen zelfstandigen afneemt door de aantrekkende arbeidsmarkt.

Lees ook: HR kijkt niet naar zzp’er om

Blijft zelfstandige zelfstandig?

Hoewel zelfstandig ondernemers relatief vaak zeer tevreden zijn, maakt een groot deel zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming. In het eerste kwartaal van 2015 was dat ruim de helft (55 procent) van de zelfstandig ondernemers. Degenen met personeel in dienst maken zich vaker zorgen. Het gaat dan om 64 procent. Een kleine 5 procent van alle zelfstandig ondernemers zegt zelfs een groot risico te lopen dat hun bedrijf of onderneming failliet gaat. Een kwart is een fractie minder bezorgd en zegt een klein risico te lopen op een faillissement. Ook hier ervaren zelfstandig ondernemers met personeel meer risico.
Loont het dan nog wel om zelfstandig ondernemer te blijven? Bijna een kwart dacht er het afgelopen jaar over na om een baan te zoeken als werknemer. Van deze groep heeft 44 procent daadwerkelijk actie ondernomen. Het overgrote merendeel (84 procent) van alle zelfstandig ondernemers zou, als het aan hen lag, over 5 jaar nog steeds actief zijn als zelfstandige.

TIP: Zonder zorgen werken met zzp’ers? Kom naar de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 19 november. 

Reageer op dit artikel