nieuws

FNV: ‘Actiebereidheid neemt toe’

Instroom

FNV: ‘Actiebereidheid neemt toe’

Als het aan vakbond FNV ligt, moeten werknemers de barricaden op. De kwaliteit van werk is aangetast en de flexibilisering loopt uit de hand. “De actiebereidheid neemt toe.”

In een brief aan het kabinet pleit FNV voor een eerlijkere lastenverdeling. “De 5 miljard die nu naar lastenverlichting voor werkenden gaat, moet eerlijker verdeeld worden om zo de kloof tussen armer en rijker verminderen. Met name mensen met een uitkering en gepensioneerden moeten er na jaren waarin hun koopkracht verminderde, nu eindelijk eens echt voldoende op vooruit gaan”, schrijft de FNV in de brief aan het kabinet. “Veel mensen hebben hun baan verloren en moeten rondkomen van weinig geld. De werkloosheid is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Dat mogen we niet accepteren”, zegt FNV voorzitter Ton Heerts.

De FNV vindt ook dat er ook meer geld moet naar de zorg en sociale werkvoorziening. “En de 600.000 mensen die al jaren op de nullijn hebben gestaan, verdienen een eerlijke loonsverhoging, die niet uit hun pensioenpremie komt of uit die van 2,2 miljoen anderen.”

Lees ook: Plasterk dreigt met nullijn.

Kwaliteit aangetast

Het kabinet heeft de afgelopen jaren tientallen miljarden euro’s bezuinigd. Dat heeft veel schade aangericht in de samenleving, vindt de vakbond. “De kwaliteit van werk is aangetast in de zorg, bij de politie, defensie, de sociale werkvoorziening, douane en de Belastingdienst. Marktdenken overheerst in plaats van goed werk voor mensen. Er zijn veel banen verloren gegaan en vaak komen er banen met weinig zekerheid voor terug. We willen dat de doorgeschoten flexibilisering stopt”, meldt de vakbond vastberaden.

Bezuinigingen stoppen

De hele kleine plus die uitkeringsgerechtigden en senioren nu lijken te krijgen, vergroot volgens FNV de verschillen tussen armer en rijker. Ton Heerts: “We eisen meer inspanning van het kabinet om Nederland eerlijker te maken en de bezuinigingen die al in gang zijn gezet te stoppen. Wij roepen onze leden op, zowel in overheidssectoren als in bedrijven, om in actie te komen voor een eerlijker Nederland met meer koopkracht en meer echte banen, waarin de kwaliteit van werk is gewaarborgd.”

Actiebereidheid groeit

In een interview in het AD haalde Heerts zaterdag nog eens uit naar het kabinet. “Het is een gotspe hoe het kabinet met mensen omgaat. Economie voorop in plaats van mensen en werk. Het is de grote Mark Rutte-show. Hij staat daar lachend, terwijl de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden.”

Volgens Heerts neemt ondertussen de actiebereidheid bij mensen toe. Op 12 september vindt de grote Red-de-zorg-demonstratie plaats in Amsterdam. In de metaal, grafimedia, ambulancediensten en in overheidssectoren waar cao-conflicten zijn, worden acties volgens hem ook intensiever. “Ik roep iedereen op om de acties te ondersteunen en zeker op 12 september naar Amsterdam te komen.”Niets doen is geen optie”, aldus Heerts.

 

Reageer op dit artikel