nieuws

Vast contract is uitzondering in 2030

Instroom

Vast contract is uitzondering in 2030

Slechts een kwart van de werknemers denkt dat een vast contract nog bestaat in het jaar 2030.

De andere driekwart van de Nederlanders denkt dat werk tegen die tijd vooral nog gebeurt op projectbasis. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Hays onder 400 professionals in de Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Hays verwacht dat deze sectoren in 2030 de meerderheid van de arbeidsmarkt vormen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 25 procent van de Nederlanders verwacht dat vaste contracten nog bestaan in 2030. ‘Dit sluit aan bij de ontwikkeling die wij binnen onze organisatie al langer ervaren’, zegt Robbert van Veggel, managing director Hays Nederland. ‘Organisaties, zeker binnen de IT en High Tech sector, hebben door globalisering te maken met snel veranderende omstandigheden en met fluctuaties in het werkaanbod waar zij op willen inspelen. Hierdoor ontstaat er een fluctuerende vraag naar personeel en zijn vaste contracten minder in trek. Steeds meer bedrijven werken hierdoor met een flexibele schil, wat de mogelijkheid biedt om makkelijk op en af te schalen.’ Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat werknemers vaak nog steeds liever werken met een vast contract.

Lees ook: Vast contract: doe het meteen

De verwachting van de deelnemers dat in 2030 vooral nog in projecten wordt gewerkt, staat in schril contrast tot de recente aanpassing in de Wet werk en zekerheid (WWZ), die beoogt flexwerkers sneller te laten doorstromen in een vast contract. Van Veggel: ‘De koers die de Nederlandse overheid inzet met de WWZ gaat tegen de internationale ontwikkelingen in; andere landen zetten vol in op flexibilisering, de Nederlandse overheid doet juist een stapje terug.’

Van Veggel verwacht dat de flexibilisering van arbeidsrelaties ook doorvoert in de secundaire arbeidsvoorwaarden: ‘Je ziet dat steeds meer moderne bedrijven de invulling van het aantal vakantiedagen, verlofdagen en soms zelfs de hoogte van het salaris bij de werknemer neerleggen. Kijk naar Netflix die onlangs besloot het aantal verlofdagen door de werknemer zelf te laten bepalen. Werknemers verwachten hier steeds meer autonomie in. Ik voorzie dan ook dat cao’s in de toekomst meer ruimte gaan bieden voor maatwerk op dat gebied.’

Reageer op dit artikel