nieuws

PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam

Instroom

PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam

Dijsselbloem vindt dat hoewel de verwachte groei reden geeft voor optimisme, Nederland nog steeds een te hoge werkloosheid heeft die te langzaam daalt en dat er te weinig ruimte is voor groei.

“Het gaat met de Nederlandse economie beter dan verwacht, maar niet goed genoeg.” Dat blijkt uit de Miljoenennota 2016 die minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag 15 september aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Volgens de minister heeft het kabinet de afgelopen jaren veel noodzakelijke maatregelen genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, voor het behoud van de welvaartsstaat en om de economie te versterken. Daardoor staat Nederland er nu veel beter voor. “De maatregelen hebben echter veel offers gevraagd van de mensen die ermee te maken kregen. Nu de economie verbetert, wil het kabinet dat Nederlanders dit ook merken. Daarnaast willen we buffers opbouwen om ook in de toekomst tijdens slechte tijden zo nodig de klappen op te kunnen vangen”, aldus minister Dijsselbloem.

Werkloosheidsuitkeringen

Het economisch herstel heeft een positief effect op de overheidsfinanciën. Het overheidstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp).  Dit komt door de toenemende belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de aantrekkende economie, en door de eerdere hervormingen en besparingen van het kabinet. Het structureel tekort loopt op tot 1,3% bbp in 2016, voornamelijk door de lagere aardgasbaten en de lastenverlichting. Deze afwijking is niet significant en valt binnen de toegestane marges van de preventieve arm van de Europese begrotingsregels. De EMU-schuld daalt in 2016 naar verwachting tot 66,2% van het bbp (466 miljard euro).

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober. 

Lees ook:

PRINSJESDAG – Voordelen lagelonenbanen
PRINSJESDAG – Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers
PRINSJESDAG –  Belastingplan: lagere lasten op arbeid

PRINSJESDAG – Koning: groei door inzet werkers
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
Prinsjesdag, de uitgelekte plannen voor HR

 

Reageer op dit artikel