nieuws

PRINSJESDAG: Doelen WWZ niet behaald

Instroom

PRINSJESDAG: Doelen WWZ niet behaald

De WWZ heeft zijn doelen niet behaald, schemert door in de begroting van SZW. Wat zeggen de plannen nog meer over flexwerk?

Met het oog op de Wet werk en zekerheid (WWZ) laat het ministerie van SZW in de begrotingsplannen doorschemeren dat de dit jaar ingevoerde wet ‘niet of onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen’. Het doel om ‘vast minder vast en flex minder flex’ te maken, is met de flinke ontslaggolven van flexwerkers voor de inwerkingtreding van de WWZ niet behaald, lijkt het ministerie daarmee te zeggen. Daarom start het in september 2015 een campagne om werkgevers en werknemers samen te laten zoeken naar meer flexibiliteit in vaste contracten.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers

Een andere maatregel op het gebied van flexibele arbeid is de bescherming van payrollers tegen ongelijke arbeidsvoorwaarden. Het kabinet wil dat deze gelijk worden getrokken met hun collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Nu werken payrollers vaak tegen andere arbeidsvoorwaarden, maar dat is in strijd met het uitgangspunt ‘gelijk werk, gelijk loon’. Het kabinet wil de wetgeving op dit punt aanpassen en bereidt momenteel wetgeving voor. Deze nieuwe regels moeten per 1 juli 2016 van kracht gaan. Begin dit jaar werd de ontslagbescherming van payrollkrachten al uitgebreid.

Pensioen zzp’ers beter beschermd

De begroting praat ook over de bescherming van zzp’ers. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in de maak dat moet voorkomen zzp’ers niet hun pensioen op hoeven te eten wanneer zij in de bijstand komen. Nu is dat vaak nog het geval omdat het derde pijlerpensioenvermogen (lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) niet wordt vrijgelaten. In het wetsvoorstel moet dat onder bepaalde voorwaarden kunnen. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd hier nu – in 2015 – al rekening mee te houden, voor de kosten zullen zij worden gecompenseerd.

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober

Lees ook:
PRINSJESDAG –  Belastingplan: lagere lasten op arbeid

PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op HRbase)
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt (Reacties op miljoenennota op HRbase)
PRINSJESDAG – FNV: ‘Geen visie op terugdringen onzeker werk’
Prinsjesdag, de uitgelekte plannen voor HR

Reageer op dit artikel