nieuws

PRINSJESDAG – Minimumloon onder de loep

Instroom

PRINSJESDAG – Minimumloon onder de loep

Nederland is één van de weinige landen met een minimumloon op dag- week of maandbasis, waardoor de hoogte van het minimumloon per uur afhankelijk is van de cao-arbeidsduur. Mogelijk gaat daar iets aan veranderen.

Het minimumloon sluit niet langer aan op de praktijk en bemoeilijkt de handhaving. In het najaar van 2015 stuurt het kabinet een verkennende notitie over de herziening van het wettelijk minimumloon naar de Tweede Kamer. Daarbij zal het kabinet onder meer ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om te komen tot een wettelijk minimumuurloon, het minimumjeugdloon, het stukloon en de reikwijdte van het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumloon is opgesteld toen een 40-urige werkweek de standaard was. Vandaag de dag ziet de arbeidsmarkt er anders uit: mensen werken vaak in deeltijd of doen losse klussen. Het gevolg is een grotere variatie van de (in cao’s afgesproken) lengte werkweek tussen werknemers. Nederland is één van de weinige landen met een minimumloon op dag- week of maandbasis, waardoor de hoogte van het minimumloon per uur afhankelijk is van de cao-arbeidsduur.

Een werknemer van 23 jaar of ouder heeft per 1 juli 2015 recht op bruto minimumloon volgens de bedragen uit de tabel bruto minimumloon.

Bruto minimumloon

per maand: € 1507,80
per week: € 347,95
per dag: € 69,59

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober. 

Lees ook:
PRINSJESDAG: Doelen WWZ niet behaald
PRINSJESDAG – Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers
PRINSJESDAG –  Belastingplan: lagere lasten op arbeid

PRINSJESDAG – Koning: groei door inzet werkers
PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt (Reacties op miljoenennota op Hrbase)
Prinsjesdag, de uitgelekte plannen voor HR

 

Reageer op dit artikel