nieuws

Te weinig vrouwen in top bedrijven

Instroom

Te weinig vrouwen in top bedrijven

Het wordt een onhaalbare zaak: het wettelijk streven dat op 1 januari de top van beursgenoteerde bedrijven voor 30 procent uit vrouwen bestaat.

Dit blijkt uit de Nederlandse Female Board Index, een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Het onderzoek is van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers van TIAS School for Business and Society (Eindhoven) en Tilburg University. Ze bekeek de samenstelling van de raden van bestuur en raden van commissarissen van 84 beursgenoteerde bedrijven.

Streefgetal vrouwen in top

Geen een van de onderzochte bedrijven scoort een voldoende, zo blijkt. Van alle commissarissen bij de 84 beursgenoteerde bedrijven is slechts 21 procent vrouw. Vrouwen vormen samen 8 procent van het bestuur van de bedrijven. Het Nederlandse wettelijk streefgetal  is dat minimaal het bestuur en de raad van commissarissen voor 30 procent uit vrouwen bestaat. Al op 1 januari 2016 moet die verdeling gehaald zijn, maar dat gaat dus niet lukken.

Positief is wel dat er vorig jaar iets meer vrouwen de top van het bedrijfsleven bereikten. Er kwamen drie vrouwelijke bestuurders bij, terwijl er één vertrok. “Bijna 28 procent van alle nieuw benoemde commissarissen is een vrouw, dit is iets minder dan in 2014 (30,9 procent) In het afgelopen jaar zijn er 69 nieuwe commissarissen benoemd waarvan 19 keer een vrouw (27,5 procent)”, concludeert Lückerath-Rovers.

Geen vrouwen in bestuur

Uit het onderzoek blijkt verder dat 25 van de 84 beursfondsen helemaal geen vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen hebben. Bij 16 bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders zijn dit jaar wel in totaal 19 mannelijke bestuurders benoemd, bij 12 bedrijven zonder vrouwelijke commissarissen zijn 22 nieuwe mannelijke commissarissen benoemd.

Akzo Nobel, Delta Lloyd en PostNL verdienen wel een schouderklopje: zij voldoen bijna aan het streefgetal voor beide raden. “Ze hebben 50 procent vrouwen in de raad van bestuur, maar ze blijven net onder de 30 procent voor de raad van commissarissen (29 procent). 24 ondernemingen voldoen aan het streefgetal voor de raad van commissarissen, 10 bedrijven voldoen aan 30 procent in de raad van bestuurt”, aldus Lückerath-Rovers.

Meer weten over strategische personeelsplanning? Meld u aan voor het congres Over Strategische Personeelsplanning op 17 november.

Reageer op dit artikel