nieuws

Banenkrimp bij overheid houdt aan

Instroom

Banenkrimp bij overheid houdt aan

Het aantal banen bij de overheid blijft de komende jaren krimpen. Behalve voor technici, it-ers en financieel specialisten.

Het ambtenarenapparaat is de afgelopen tien jaar met 50.000 gekrompen. En het is voorlopig niet te verwachten dat de overheid mensen aan gaat nemen: tot 2017 zal het aantal banen afnemen, om daarna te stabiliseren. Zo berekent het UWV in de nieuwe sectoranalyse voor de overheid.

Nieuwe vacatures

Het aantal vacatures zal waarschijnlijk wel licht toenemen de komende jaren, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis. Volgens de uitkeringsinstantie is er in de sector vooralsnog weinig ruimte voor nieuwe instroom. Dit geldt overigens niet voor Defensie, waar de komende jaren wordt geïnvesteerd in de krijgsmacht.
De overheid telde in 2014 ruim 412.000 medewerkers. Dat is 11 procent minder dan in 2004. De daling komt volgens het UWV vooral omdat opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren streefden naar een compacter overheidsapparaat. Met name de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim een vijfde minder aan personeel dan tien jaar terug.

Lees ook: Zo voorkomt u grote uitstroom: 4 tips (>Over Personeelsplanning)

Toename hoogopgeleiden

Ondanks de afnemende werkgelegenheid heeft de overheid wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ict-gebied is er vraag naar onder meer hoogopgeleide programmeurs, securityspecialisten en businessanalisten. Ook aan financieel specialisten, zoals controllers, fiscalisten en (register) accountants is behoefte, een behoefte die al een aantal jaar geleden bij de overheid op gang kwam.
UWV verwacht dat het aandeel hoogopgeleiden bij de overheid verder toeneemt de komende jaren door onder andere digitalisering van werkprocessen en het complexer worden van taken. In 2013 had bijna de helft van de overheidsmedewerkers een opleiding op hbo- of universitair niveau afgerond, tegenover 34 procent voor de beroepsbevolking als geheel. Het aandeel lager opgeleide medewerkers ligt met 11 procent bij de overheid relatief laag ten opzichte van de gehele beroepsbevolking (22 procent) en hierin is een dalende trend waar te nemen. (ANP/UWV)

Reageer op dit artikel