nieuws

CNV: ‘Perverse prikkel in nieuwe dagloonbesluit’

Instroom

CNV: ‘Perverse prikkel in nieuwe dagloonbesluit’

Vakbond CNV is blij dat minister Asscher het dagloonbesluit aanpast. Maar er zijn nog wel wat verbeterpuntjes.

“Het voorstel om het dagloonbesluit te repareren, is een stap in de goede richting, maar gaat te laat in”, zo reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van afgelopen vrijdag. Ook is het volgens de vakbond onduidelijk hoe de geleden schade wordt gecompenseerd. Bovendien bevat de reparatie een perverse prikkel. Dat moet beter.”

Dagloonbesluit: lagere WW-uitkering

Half juli trok het CNV bij het ministerie aan de bel over het nieuwe dagloonbesluit. Het dagloon  is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon gebaseerd op het loon  in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid, gedeeld door het aantal gewerkte dagen. “Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW hoogte. Maar vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering”, constateerde de vakbond van de zomer. Door deze wijziging kan de WW-uitkering soms wel tientallen procenten lager uitvallen.

Lees ook: CNV fel tegen korten WW flexwerkers

Asscher stelt nu dat hij die bepaling per 1 januari 2017 wil terugdraaien. Maar dat vindt Limmen veel te laat. “Het is te gek voor woorden dat in de brief staat dat starters en flexwerkers nog tot 1 januari 2017 een te lage WW-uitkering krijgen. Het is nog totaal onduidelijk hoe deze mensen gecompenseerd worden voor die te lage uitkering. Ik hoop dat de Tweede Kamer de minister tijdens de begrotingsbehandeling aanspoort meer vaart te maken en meer duidelijkheid te geven”, zegt Limmen.

“Het is dankzij de inzet van het CNV dat het ministerie tot het inzicht gekomen dat het besluit van 1 juli fout was. Het voorstel dat nu voorligt zal er in de toekomst voor zorgen dat veel flexwerkers, starters en herintreders bij werkloosheid weer gewoon een fatsoenlijke uitkering krijgen. Maar ik blijf me inzetten voor een nog beter besluit.”

Tijdelijk werk nadelig voor uitkering

Dat de maanden waarin niet is gewerkt niet langer meetellen bij de berekening van de hoogte van de WW, pakt goed uit voor starters, flexwerkers en herintreders, betoogt de vakbond. “Een laag inkomen uit een tijdelijke klus of deeltijdbaan telt per 1 januari 2017 echter wel mee in de bepaling van het dagloon. In de praktijk kan dit betekenen dat tijdelijk werk in de ene maand de hoogte van de WW in de volgende maand verlaagt. Het nieuw voorstel bevat daarmee een perverse prikkel. Ik vind het juist goed als iemand die werkloos is probeert een eigen inkomen te verdienen. Al is het maar door een klus van een paar dagen aan te pakken. De voorgestelde oplossing bestraft dit. Omdat je niet de hele maand werkloos bent geweest, telt dit lage inkomen mee in de berekening van de hoogte van je uitkering. Tijdelijk werken verlaagt zo dus je WW-uitkering. Die perverse prikkel moet je niet willen, daar moeten Kamerleden de minister op aanspreken” besluit Limmen.

 

Reageer op dit artikel