nieuws

Flexwerkregeling moet win-win zijn

Instroom

Flexwerkregeling moet win-win zijn

Flexwerkregelingen zijn niet alleen een cadeautje voor de werknemer, ze moeten een win-winsituatie zijn. Deze regelingen zijn het populairst.

Natuurlijk wilt u met uw medewerkers regelingen treffen waardoor werk en privé makkelijker te combineren zijn. Maar het moet de organisatie natuurlijk ook iets opleveren, vinden werkgevers. Topmanagers uit het Europese bedrijfsleven zijn dan ook het meest enthousiast over regelingen voor flexibele werktijden en mogelijkheden om thuis te werken.
Dat blijkt uit het proefschrift van Wike Been, waarop ze op 18 december promoveert aan de Universiteit Utrecht. Sinds jaar en dag wordt de discussie gevoerd hoe werknemers een goede werk-privébalans kunnen bereiken. In de strategieën die worden aangedragen – minder werken, flexibel werken, thuiswerken, verlofregelingen – spelen werkgevers een centrale rol.

Voor wat hoort wat

Deze regelingen zijn namelijk niet gewoon een cadeautje voor de werknemer, ze moeten ook goed uitwerken voor de werkgever zelf. Regelingen als flexibele werktijden en mogelijkheden om thuis te werken kunnen volgens topmanagers gunstige effecten hebben op de organisatie. Het kan namelijk bijdragen aan flexibele werknemers (voor wat hoort wat, dus werknemers moeten in ruil voor de flexibiliteit zich ook zelf flexibel opstellen), potentieel langere openingstijden, minder overheadkosten etcetera.
Ook wordt het arbeidspotentieel van werknemers niet aangetast door deze regelingen – ze kunnen immers een volledige werkweek blijven draaien.

TIP: Lees meer over flexibel werken op Overhetnieuwewerken.nl

Verlofregelingen minder populair

Topmanagers zijn minder enthousiast over het aanvullen van wettelijke verlofregelingen, interne kinderopvang of deeltijdwerk. Dit hangt samen met het beleid van de overheid.
In landen waar de overheid ruime verlofregelingen biedt of uitgebreide kinderopvang, zien werkgevers het niet als hun taak om dit aan te vullen. Ze vinden het de verantwoordelijkheid van de overheid.
In deze landen vinden topmanagers het echter wel vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om werk-privébeleid aan te bieden en is het daarmee niet alleen een bedrijfsmatige afweging.

Reageer op dit artikel