nieuws

In 2016 een feit: het algemeen pensioenfonds

Instroom

In 2016 een feit: het algemeen pensioenfonds

De Eerste Kamer is akkoord met een algemeen pensioenfonds. Per 1 januari kunnen werkgevers hun pensioenregelingen desgewenst bundelen in één fonds.

De komst van het algemeen pensioenfonds (APF) stond al een tijdje voor de deur, maar of het per 2016 of 2017 in zou gaan, hing af van de Eerste Kamer. Nu is de kogel door de kerk. Vanaf 1 januari 2016 krijgen werkgevers de kans om hun pensioenregeling onder te brengen in een APF: de Senaat stemde woensdag in.

Doel algemeen pensioenfonds

Het doel van het algemeen pensioenfonds is om werkgevers en werknemers meer keuzemogelijkheden te bieden om hun regelingen in een fonds onder te brengen waarbij hoogstaande pensioenuitvoering tegen een aantrekkelijke prijs het uitgangspunt is. Door samen te werken in een APF kunnen bepaalde kosten voor werkgevers worden gedeeld en dus verlaagd, zoals de kosten voor het fondsbestuur, vermogensbeheer en uitvoering. Daardoor zou er meer pensioengeld over moeten blijven voor de werknemer zelf.
Een algemeen pensioenfonds kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren met gescheiden vermogens, wat ook wel ‘ringfencing’ wordt genoemd. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Volgens Staatssecretaris Klijnsma hebben vooral middelgrote en kleinere pensioenfondsen voordeel van een algemeen pensioenfonds: ‘Gezien hun beperkte omvang kunnen zij profijt hebben van de voordelen die het algemeen pensioenfonds biedt.’

Kritiek

Verschillende verzekeraars zagen hier de afgelopen tijd al brood in en zijn een eigen APF gestart. Zo maakten Aegon en ASR al een algemeen pensioenfonds bekend, en heeft Centraal Beheer een vergunningsaanvraag liggen. Dat verzekeraars het nieuwe pensioenfonds op zich nemen, zit CDA-senator Oomen-Ruijten niet lekker. Zij diende bij de stemming een motie in en vroeg zich af hoe de deelnemers hier beter van worden en wat het verdienmodel van de banken is.
En er waren meer kritische Kamerleden. Onderwerpen die aan de orde kwamen in het debat waren ringfencing, het gelijk speelveld, beleidsvrijheid binnen de btw-richtlijn en senator Kok (PVV) noemde het wetsvoorstel ondanks de positieve doelstelling “beperkt en gemankeerd”.

Trend

Het APF lijkt te passen in een trend dat kleinere fondsen zich bundelen in een collectief: in de afgelopen jaren is het aantal pensioenfondsen sterk gedaald. Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat er momenteel 329 pensioenfondsen zijn. Dat waren er in 1999 nog ruim duizend.

TIP: Leer alles over de recente en komende wetswijzigingen en kom naar de HR-Wetgeving Actualiteitendag op 10 of 22 maart. 

Reageer op dit artikel