nieuws

‘Loondoorbetaling bij ziekte moet veel korter’

Instroom

‘Loondoorbetaling bij ziekte moet veel korter’

Het CDA wil de ziektewet op de schop nemen. Werkgevers betalen nu nog twee jaar lang loon door aan zieke werknemers. Het CDA wil dit inkorten tot acht weken, waarna de zieke werknemer bijna twee jaar lang een uitkering ontvangt, betaald uit een basisverzekering.

In een ingezonden brief in de Volkskrant, schrijven fractieleider Sybrand Buma en CDA-woordvoerder Sociale Zaken in de Tweede Kamer Pieter Heerma dat de nieuwe regeling ook moet gelden voor zzp’ers en freelancers. Vandaag licht het CDA de plannen toe in de Tweede Kamer.

Te veel betalen

Met het plan wil het CDA vooral het mkb helpen. Voor die bedrijven is het volgens Buma en Heerma vaak veel te duur om ziek personeel twee jaar lang door te betalen.

Bovendien moet de regeling ervoor zorgen dat het voor mensen aantrekkelijker wordt om te starten als zzp’er. Zelfstandigen kunnen zichzelf weliswaar verzekeren tegen ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid, maar veel zzp’ers doen dat niet omdat ze van mening zijn dat ze daarvoor te veel moeten betalen.

Duurzame arbeidsrelatie

Bovendien zijn Buma en Heerma van mening dat dit plan het aantal flexwerkers zal verminderen en er weer meer duurzame arbeidsrelaties zullen ontstaan: “Doordat werkgevers hun risico op loondoorbetaling flink zien verminderen worden zij gestimuleerd oudere en ervaren vaklieden weer in vaste dienst te behouden of zelfs aan te nemen. De arbeidsparticipatie van 55-plussers wordt bevorderd en de uitstoot naar flexcontracten verminderd. Het zal voor bedrijven ook aantrekkelijker worden jonge vaklieden niet meer als flexwerker in te huren, maar een meer duurzame arbeidsrelatie met hen aan te gaan.”

Patstelling

Met het op de schop nemen van de ziektewet wil het CDA de patstelling tussen de regeringspartijen VVD en PvdA doorbreken. Buma en Heerma in de brief: “Iedereen zit gevangen in deelbelangen: de bonden willen vasthouden aan loondoorbetaling, terwijl belangenorganisaties voor zzp’ers elke verplichting afhouden. Een basisverzekering zal uitkomst bieden als hervormingsmechanisme voor de arbeidsmarkt. Door de risico’s te delen wordt de premie aanvaardbaar voor alle deelnemers en worden zelfstandigen, met een hoger risico, niet meer uitgesloten.”

Ziektewet voor tijdelijk personeel

Vorig jaar nog bleek de Ziektewet voor tijdelijk personeel, die per 1 januari 2014 is ingevoerd, niet op veel bijval van werkgevers te kunnen rekenen. Zij vonden deze onredelijk en het een slechte zaak dat ondernemers sinds de inwerkingtreding van de Modernisering Ziektewet (>PW De Gids Vakbase) extra premie moeten betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet.

Reageer op dit artikel