nieuws

Re-integratiehulp slaat aan: sneller uit de bijstand

Instroom

Re-integratiehulp slaat aan: sneller uit de bijstand

Mensen in de bijstand die hulp krijgen, bijvoorbeeld met een sollicitatietraining van de gemeente, hebben meer kans om weer een baan te vinden.

Van de bijstandontvangers die gebruik konden maken van een zogeheten re-integratievoorziening vond vorig jaar ruim 22 procent een baan, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht. Van de uitkeringsgerechtigden die zulke hulp niet kregen, kon 8 procent weer aan de slag.

Gemeenten beslissen of iemand een re-integratievoorziening krijgt. De criteria verschillen over heel Nederland. Het gaat dan niet alleen om sollicitatietrainingen, maar ook regelingen waarbij de baan is inbegrepen, zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen.

Re-integratiehulp voor jonge mensen

In totaal kon 42 procent van alle bijstandsontvangers in 2014 gebruikmaken van een vorm van re-integratieondersteuning, oftewel ruim 172.000 mensen. Het blijkt dat de voorziening over het algemeen iets vaker wordt ingezet voor jongere mensen, voor mannen en voor mensen die nog niet zo lang in de bijstand zitten.

Het CBS heeft niet onderzocht of de uitstromers uit de bijstand hun baan daarna ook weer snel verloren of dat ze nog steeds aan de slag zijn. (ANP)

Reageer op dit artikel