nieuws

HR wijst mantelzorger niet op verlof

Instroom

HR wijst mantelzorger niet op verlof

Slechts een derde van de mantelzorgers wordt door de werkgever gewezen op verlofregelingen. Een PR-slag is nodig.

Medewerkers die naast hun werk ook mantelzorg verlenen, hebben vaak een grote behoefte aan flexibiliteit. Verlofregelingen kunnen daarvoor zorgen, maar toch gebruiken mantelzorgers 9 keer vaker regels omtrent flexibel werken als thuiswerken of flexibele werktijden, dan verlofregelingen. Niet gek: tweederde van hen wordt door hun werkgever niet gewezen op de (wettelijke) verlofregelingen. Ook weet slechts 72 procent af van mogelijkheden om tijdelijk minder uren te werken of tijdelijk minder verantwoordelijk werk te doen.

PR-slag nodig

Er valt dus nog een flinke PR-slag te maken voor werkgevers als het gaat om verlofregelingen voor mantelzorgers. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. Voor het onderzoek werden ruim 3000 medewerkers ondervraagd, waarvan 479 mantelzorgers.
Verlofregelingen lijken vaak pas in beeld te komen wanneer mantelzorgers geen flexibiliteit krijgen van hun werkgever. Denk aan thuis werken, flexibele werktijden of werkduur. Deze flexibiliteit zouden zij echter wel willen. Momenteel maakt 42 procent van de mantelzorgers gebruik van flexibele regelingen van de werkgever. Slechts 4,5 procent zet daadwerkelijk verlofregelingen in om zichzelf te ontlasten.

Loonkosten beperken

Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Over de mantelzorgsituatie praten met de leidinggevende doet minder dan de helft van de mannen, 60 procent van de vrouwen maakt het wel bespreekbaar.
‘Deze analyse geeft inzicht en richting aan werkgevers waarop de focus moet liggen. Met aandacht, een goed gesprek en de juiste ondersteuning, worden ziekte- en loonkosten beperkt. Na het oppakken van mantelzorg stijgt namelijk de kans op langdurige ziekte. En worden medewerkers met mantelzorgtaken productief en in goede balans inzetbaar gehouden’ , zegt Margreet Woessner van Werk&Mantelzorg.

Lees ook: Zo krijgt u een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Win-win

Aandachtspunten blijven volgens Woenssner de onwetendheid van aanwezige regelingen en de behoefte aan meer flexibiliteit. Hoewel er dankzij de voorlichtingscampagne over de uitbreiding van wettelijke mogelijkheden wel een daling in onbekendheid met deze mogelijkheden zichtbaar is. ‘Als werkgevers en werknemers in dialoog naar oplossingen zoeken, is een win-win situatie binnen handbereik. Een goede werk/privé balans is tenslotte in het belang van alle partijen.’

 

 

Reageer op dit artikel