nieuws

Leeftijdsdiscriminatie (nog even) toegestaan

Instroom

Leeftijdsdiscriminatie (nog even) toegestaan

U mag dit jaar in uw personeelsadvertenties nog steeds speciaal vragen om jongere medewerkers. De uitzonderingsregel wordt verlengd.

Werkgevers mogen ook dit jaar in personeelsadvertenties speciaal vragen om jongere medewerkers. In de strijd tegen jeugdwerkloosheid werd in 2014 een tijdelijke uitzonderingsregel in het leven geroepen waarmee leeftijdsdiscriminatie in de werving van nieuw personeel werd toegestaan. Deze regel wordt in 2016 nog met een jaar verlengd.

Maar, niet elke vacature die een organisatie uitschrijft mag deze vorm van leeftijdsdiscriminatie ‘toepassen’. De vacature moet specifiek gericht zijn op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Werkgevers moeten daarom de volgende zin vermelden in de advertentie.‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.’

Lees ook: Discriminatie van sollicitanten: zo is het toegestaan

Werkgevers konden bovendien subsidie krijgen wanneer zij jongeren tussen de 18 en 27 jaar zouden aannemen. Deze subsidie is per 1 januari 2016 stopgezet. Werkgevers kunnen geen nieuwe aanvragen meer doen, maar de al toegekende subsidies lopen door tot 1 januari 2018.

Tot nu toe heeft deze aanpak voor jeugdwerkloosheid maar weinig opgebracht. Er werd in 2014 groots ingezet met een budget van 300 miljoen. Dat bedrag zou genoeg zijn om 28.000 uitkeringsgerechtigde jongeren aan een baan te helpen. Maar in de praktijk bleken er in 2015 slechts 3200 kortingen te zijn toegewezen aan werkgevers.

Daarmee noemde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg de aanpak tegen jeugdwerkloosheid afgelopen december ‘mislukt’. Hij wees erop dat de er in de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ruim 253 miljoen euro van dit budget was geschrapt.

Reageer op dit artikel