nieuws

Topbestuurder verdient 6x uw salaris

Instroom

Topbestuurder verdient 6x uw salaris

Topfunctionarissen verdienen gemiddeld zes keer zoveel als de gemiddelde werknemer van het bedrijf.

Wie de duizend grootste bedrijven van Nederland onder de loep neemt, ziet dat de top van deze bedrijven steeds meer verdient in vergelijking met het doorsnee fulltime personeel. De loonkloof stijgt: waar de top in 2010 nog 5,5 keer zoveel verdiende als de gemiddelde medewerker, was dat in 2014 5,8 keer zoveel.
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, waarbij is gekeken naar het salaris van de vijf topverdieners per bedrijf. Het bruto jaarsalaris van de bestbetaalden kwam uit op gemiddeld 234.000 euro.

Grootste loonkloof: financiële sector

Vooral in de financiële sector is de loonkloof fors. De top verdient hier gemiddeld 11,7 keer zoveel als de gewone werknemers. Daarmee is verschil overigens wel afgenomen ten opzichte van enkele jaren terug. In 2010 ging het nog om 15,7 maal zoveel.
Ook in de informatie- en communicatiebranche en in de zakelijke dienstverlening is de loonkloof relatief groot. In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur zijn de verschillen in beloning tussen top en werknemers over het algemeen het kleinst. Dat is te wijten aan de Wet normering topinkomens (WNT), waardoor topbestuurders bij de overheid vanaf 2015 niet meer mogen verdienen dan 178.000 euro. Eind vorig jaar floot het kabinet voor het eerst een topsalaris terug dat boven de WNT uit kwam.

Lees ook: HR ziet eigen salaris stijgen

Top 100: loonkloof daalt

Het CBS signaleert ook een tegengestelde trend. De statistici wijzen erop dat de loonkloof bij de grootste honderd bedrijven in Nederland de laatste jaren juist wat is teruggelopen, van 10,6 in 2010 naar 8,7 in 2014. Het gemiddeld jaarloon van de vijfhonderd topverdieners daalde hier in vijf jaar met 18 procent. Het gemiddelde cao-loon steeg tegelijkertijd met 5 procent.
Een topsalaris verdienen is over de gehele linie wel nog altijd iets wat vooral aan mannen is voorbehouden. Slechts een op de vijf topverdieners is vrouw. Het aandeel vrouwelijke toppers is ten opzichte van 2010 niet veel toegenomen.
Het statistiekbureau merkt daarbij op dat het aandeel vrouwen in topposities in 2014 op 19 procent lag. Dat ligt in lijn met de hoeveelheid vrouwen met een voltijdbaan. Van alle werkende vrouwen was ruim 23 procent fulltime aan de slag.

‘Zo kan het niet langer’

‘Ook de beloningen van topbestuurders moeten vallen onder een cao’, zei CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie. ‘Ik ben verbijsterd. Zelfs tijdens de crisisjaren, waarin ongelofelijk veel mensen hun baan verloren en werknemers vaak op de nullijn terechtkwamen, heeft de top weer eens goed voor zichzelf gezorgd. Zo kan het niet langer. Het inkomen van werknemers moet het loon van de top bijhouden. Een manier om een koppeling te maken is door in een cao afspraken op te nemen over een vaste verhouding tussen het hoogste en laagste inkomen’, voegde hij toe. (ANP)

Reageer op dit artikel