nieuws

Werkgeverslasten stijgen in 2016

Instroom

Werkgeverslasten stijgen in 2016

Grote kans dat u dit jaar per werknemer meer gaat betalen: werknemerspremies stijgen. Dalende sectorpremies doen daar niets aan af.

Per werknemer gaat u dit jaar meer betalen. Wat betreft werkgeverslasten bent u vooral meer kwijt aan de premies voor werknemersverzekeringen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie.
Daartegenover staat dat bijna alle sectorpremies omlaag gaan. Daarbij daalt en de bijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) van 6,95 procent naar 6,75 procent. Ten slotte dalen de pensioenpremies iets, maar dat verschil is marginaal. Helaas zijn de dalingen niet genoeg om de werknemerspremies op te kunnen vangen. De meeste werkgevers zullen per werknemer dus meer kwijt zijn aan werkgeverslasten. Maar er is een uitzondering: bouwbedrijven zien hun lasten wel degelijk dalen.
Dit laten uit nieuwe berekeningen van ADP zien, die de salarisverwerker maakte op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016. Sectoren die meegenomen zijn in de berekeningen zijn de Bouw, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Transport en overheid.

TIP: Lees meer over de ADP-berekeningen voor de nettolonen: Zo ziet de loonstrook eruit in 2016

Uitzondering: de bouw

Werkgevers in de bouw betalen in 2016 een lagere sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). Deze premie daalt van 12,83 procent naar 6,07 procent. Voor een werknemer die meer dan het maximumpremieloon (52.763 euro) verdient, hoeft een bouwbedrijf nu 267 euro minder premie per vier weken te betalen dan vorig jaar. Voor een werknemer met een modaal loon van 2.599 euro betaalt een werkgever 186 euro per vier weken minder aan sectorpremie.
De sectorpremie in de bouw daalt, de bijdrage voor de ZVW valt lager uit en de afdracht aan het scholingsfonds vervalt. Hoewel de werkgeverslasten in de bouw over de gehele linie dalen, is de daling van de lasten het grootst bij werknemers met een brutosalaris van 3.750 euro per vier weken. Werkgevers zijn aan deze werknemers 273 euro minder kwijt ten opzichte van vorig jaar.

Lees ook: Pensioenpremies in 2017 omhoog

Sectorpremies omlaag

Ook in de overige meegenomen branches daalt de sectorpremie in 2016, gemiddeld van 2,16 procent naar 1,78 procent. Oorzaak is een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen. In 2015 waren er 24.000 minder WW-uitkeringen te betalen en dit jaar zijn dat er nog eens 29.000 minder. ‘Dit zorgt voor een betere vermogenspositie van de fondsen, waardoor er ruimte ontstaat voor het verlagen van de sectorpremies,’ zegt Dik van Leeuwerden, verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving bij ADP.
De overige premies voor werknemersverzekeringen en met name de AWF-premie en de WIA-basispremie stijgen.

TIP: Lees alles over de salaris- en premieregels en bestel de Praktijkgids Personeel en Fiscus

 

Reageer op dit artikel