nieuws

Best practice: begin een SPP-netwerk!

Instroom

Strategische personeelsplanning hoeft lang niet altijd een eenzame exercitie te zijn. De Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties zette een overkoepelend SPP-netwerk op.

Best practice: begin een SPP-netwerk!

Wie denkt aan strategische personeelsplanning (SPP) denkt al snel aan instrumenten als recruitment, opleiding en talentmanagement. Maar sommige organisaties doen het net even anders en geven op hun eigen, unieke manier invulling aan SPP.
Neem de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties, die samenwerking aanging met meerdere lokale woningcorporaties en een overkoepelend SPP-netwerk opzette. Frans-Jan Boekholt, managing partner van HR-adviesbureau BBKwadraat en onder andere adviseur op het SPP-gebied, legt uit wat HR hiervan kan leren.

Regionaal SPP-netwerk

SPP’en hoef je niet binnen de organisatiemuren te houden, dat bewijst de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. De samenwerking van woningbouwcorporaties zette een netwerk op voor HRM’ers om de inzetbaarheid en onderlinge mobiliteit van medewerkers te stimuleren. Elke HRM’er kreeg een thema om uit te pluizen. Denk aan onderzoek naar hoe de cao mobiliteit kon bevorderen, onderzoek over in-, door- en uitstroomcijfers in de sector en de eigen organisatie, en onderzoek naar welke functies er in trek waren in de branche of juist kwamen te vervallen. Kortom: een regionale aanpak van strategische personeelsplanning. De organisaties begonnen schoorvoetend met het uitwisselen van vacatures, maar hebben ondertussen een overkoepelend loopbaanoriëntatiecentrum ingericht.

Rijkere analyse

Boekholt: ‘Hier is strategisch gekeken naar de ontwikkelingen in de sector, de organisaties hebben samen echt iets concreets neergezet. Strategische personeelsplanning is niet alleen vertaald naar de eigen problemen van de organisatie, maar ze hebben er een bredere kijk op ontwikkeld. Een analyse wordt natuurlijk rijker wanneer je relevante cijfers onderling met elkaar kunt vergelijken. Zo hebben ze een gezamenlijk klankbordgroep georganiseerd: “hoe pakken jullie dit probleem aan?”
Bovendien wordt hier invulling gegeven aan een belangrijke trend. Boekholt: ‘Voorheen werden medewerkers in deze sector vaak ‘gepamperd’, alsof ze ambtenaren waren. Door het opzetten van het mobiliteitscentrum worden medewerkers geacht echt zelf de regie te nemen over hun inzetbaarheid.’

Lees meer bijzondere best practises in SPP in het volledige artikel op Over Strategische Personeelsplanning

Reageer op dit artikel