nieuws

HR wil flexibele schil van 30 procent

Instroom

In een ideaal personeelsbestand heeft HR een flexibele schil van 30 procent.

HR wil flexibele schil van 30 procent

Volgens HRM’ers organisaties in de publieke sector blijkt dit de beste verhoudig om een sterke, flexibele organisatie neer te zetten. In dat geval bestaat er een stevige vaste kern, maar is de organisatie flexibel genoeg om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo. Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat tweederde van de HRM’ers vindt dat ze het juiste personeelsbestand in huis hebben om de organisatiedoelstellingen te behalen.

HR verwacht groei van flexibele schil

Driessen deed onderzoek naar de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg en welzijn) en bekeek hoe organisaties hun personeelsbestand qua vast en flex opbouwden. Ook werd voor welk soort werkzaamheden flexibele medewerkers worden ingehuurd. Hiervoor werden onder andere 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector ondervraagd.
Momenteel hebben de ondervraagde HRM’ers gemiddeld 80 procent van hun werknemers in vaste dienst en huren zij voor de overige 20 procent flexibel personeel in. Met 67 procent vast personeel blijkt alleen de culturele sector af te wijken van dit gemiddelde. De organisaties verwachten dat hun flexibele schil de komende jaren nog wel zal groeien.

Tijdelijk contract in vaste dienst populairste flexvorm

De meest voorkomende vorm van flexibel werk is in dienst zijn bij de werkgever op een flexibel contract. Gemiddeld wordt tweederde van de flexibele schil ingevuld door deze medewerkers. Daarna volgen het inhuren van medewerkers via een oproepcontract in eigen dienst, detacheren en het inhuren van zzp’ers, waar in percentages nauwelijks verschil zit.
Wel zitten er grote verschillen tussen branches in de meest geliefde vorm van flexwerk. Zo maakt driekwart van de overheidsinstanties graag gebruik van de inhuur van externe adviseurs, terwijl dat in het onderwijs, zorg en welzijn en cultuur schommelt rond de 30 procent. En binnen zorg en welzijn en de cultuurbranche zijn min-max contracten sterk vertegenwoordigd.

Lees ook: Zo haalt HR meer uit de flexibele schil

Tijdelijke contract vangt ziekte en verlof op

Als het gaat om de rol die de flexwerken binnen de organisatie vervult, hangt het sterk af hoe de medewerker wordt ingehuurd. Grofweg concludeert het onderzoek dat intern flexibele medewerkers ( met een tijdelijk contract in eigen dienst) worden ingezet om te zorgen dat het werk doorgaat, terwijl externe flexibele medewerkers worden ingezet om veranderingen of verbeteringen in de organisatie te bewerkstelligen. Zo worden de intern flexibelen relatief vaak ingezet om collega’s te vervangen bij ziekte of verlof, en worden extern flexibelen ingezet op projecten waar specialistische kennis voor nodig is.

Reageer op dit artikel