nieuws

Pensioenfonds ABP op de schop?

Instroom

Pensioenfonds ABP op de schop?

Pensioenfonds ABP wordt mogelijk opgesplitst. Dat moet stijgende pensioenpremies in de hand houden.

Werkgevers in de overheid hebben hun handen vol aan complexe onderhandelingen over cao en pensioen voor hun ambtenaren. Dat moet eenvoudiger. Het kabinet moet daarom een opsplitsing van het ABP, het ambtenarenpensioenfonds overwegen. Dat stelt een nieuw rapport in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Complexe onderhandelingen

Het kabinet denkt na over het vereenvoudigen van het pensioenstelsel bij de overheid. Momenteel zijn onderhandelingen over cao en pensioen zeer complex. Dat komt onder andere omdat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao’s voor de veertien overheidssectoren apart wordt onderhandeld door werkgevers en sociale partners.
Eind vorig jaar stond ABP er financieel maar zwak voor. De dekkingsgraad, de mate waarin het pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, zakte eind oktober naar 99,3 procent, waar een ‘voldoende’ een dekkingsgraad van 110 procent behelst. Het grootste pensioenfonds van ons land en heeft zo’n 2,8 miljoen deelnemers.

Lees ook: ABP verhoogt weer pensioenen niet

Pensioenpremie loopt op

Uit het rapport komt naar voren dat de overheidswerkgevers in de veertien sectoren vinden dat ze te weinig grip hebben op de ontwikkeling van de pensioenpremie. Zij dragen jaarlijks 7 miljard euro aan pensioenpremie af. De kosten lopen echter steeds verder op. Om de problemen op te lossen zou het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land een optie zijn.
Plasterk schrijft in een reactie dat ‘een fundamentele herbezinning’ van het pensioenstelsel in de lijn der verwachtingen ligt. Hij wil niet meer dat het cao-overleg en het pensioenoverleg zo los van elkaar staan. Hij gaat met sociale partners om tafel zitten om de verschillende opties te bekijken.
ABP liet weten er niet van uit te gaan dat het fonds wordt opgesplitst. Het fonds ziet bovendien in de brief van Plasterk ‘mogelijkheden voor oplossingen’ die de partijen moeten uitpluizen. (ANP)

Reageer op dit artikel