nieuws

Zo maakt HR afspraken over zorgverlof

Instroom

Zo maakt HR afspraken over zorgverlof

Een jaar geleden is de zorgverlofwet aangepast. Wat blijken de knelpunten voor werkgevers? Een korte evaluatie van het zorgverlof.

Het is alweer een jaar geleden dat de verlofregelingen in de Wet Arbeid en Zorg werden uitgebreid. De aangepaste regels moeten het sinds 1 januari 2015 makkelijker maken voor werknemers (en mantelzorgers) om zorg voor naasten te kunnen combineren met werk door meerdere vormen van zorgverlof.

Maar waar regels veranderen, ontstaan knelpunten. Waar blijken de verlofregelingen in de praktijk te wringen tussen werkgevers en werknemers? Arbeidsrechtadvocaat Eline Klijn van KZO|O13 Advocaten geeft een korte evaluatie.

Veranderingen zorgverlofregelingen 2015

Eerst een stapje terug: welke veranderingen in de Wet Arbeid en Zorg gingen er vorig jaar ook alweer van kracht? Er is onder meer een verlofregeling gecreëerd voor situaties waarin pasgeboren kinderen langdurig in het ziekenhuis opgenomen moeten worden (‘couveuseverlof’) of wanneer een doktersbezoek nodig is in het kader van een IVF-behandeling. Daarnaast is er ook een partnerverlof en een recht op overgang van het bevallingsverlof bij overlijden van de moeder geïntroduceerd. Bovendien wordt het vanaf 1 april 2016 ook mogelijk om bij meerlingen vanaf tien weken, in plaats van de huidige zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum, met zwangerschapsverlof te gaan in het vernieuwde meerlingenverlof.

Bij kortdurend en langdurend zorgverlof is per 1 juli 2015 de kring van personen uitgebreid waarvoor de werknemer verlof op kan nemen. Niet alleen voor personen die onderdeel uitmaken van de huishouding van de werknemer, maar ook voor familieleden in de tweede graad (denk bijvoorbeeld aan de opa of schoonmoeder) en met anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft (goede buur, vriend of vriendin), kan nu verlof worden aangevraagd.

Lees ook: Modernisering verlofregelingen: de wijzigingen op een rij

Knelpunten bij zorgverlof

Vooral deze laatste aanpassing blijkt lastig voor werkgevers. Met de uitbreiding van de personenkring voor kortdurend en langdurig zorgverlof kan een werknemer nu dus ook om verlof vragen als hij voor een sociale relatie wilt zorgen. Om dit verlof te kunnen krijgen dient de werknemer wel degene te zijn die de zorg dient te verlenen. Met andere woorden: het moet zo zijn dat er niet iemand anders is die deze zorg ook kan verlenen. De grote vraag hierbij is: hoe kan een werkgever nu checken dat niemand anders dan de werknemer voor de sociale relatie kan zorgen? Voor de werkgever blijkt dit erg lastig. Heeft dat dan tot gevolg dat een werkgever een dergelijk verzoek bijna niet kan weigeren?

Een verzoek afkeuren is mogelijk, maar niet eenvoudig. De werkgever kan een verzoek van een werknemer weigeren indien de werknemer niet voldoende aannemelijk kan maken dat hij daadwerkelijk de aangewezen persoon is de verzorging op zich dient te nemen. Dit neemt niet weg dat de werkgever zich al snel in een moeilijke positie bevindt als de werknemer met een goed verhaal komt. Daarbij komt ook nog eens dat een werkgever een verzoek alleen maar kan weigeren indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. En zoals we weten komt dat ‘zwaarwegende bedrijfsbelang’ ook op andere plaatsen in de wet voor, maar is dat in veel gevallen lastig hard te maken.

Het beste wat u als werkgever kunt doen is duidelijke afspraken maken over een goede middenweg en proberen om het zorgverlof zo kort mogelijk te laten duren. U kunt aangeven dat u de medewerker best tegemoet wil komen, als deze dat op zijn of haar beurt dat ook doet. Bijvoorbeeld door de zorg te delen met een familielid of de zorg in zijn geheeld over te dragen wanneer dit mogelijk is. Zo beperken jullie het verlof samen tot het noodzakelijke.

TIP: Lees meer over de Wet Modernisering verlofregelingen in de praktijk en download de gratis whitepaper Zorgverlof

Nauwelijks rechtspraak

De praktijk wijst voor nu uit dat werkgevers en werknemers met betrekking tot de recente wijzigingen niet of nauwelijks naar de rechter zijn gestapt: er is weinig gepubliceerde rechtspraak. Vaak worden afspraken over werk en verlof ook informeel geregeld, zo bleek opnieuw in 2015.

Over de auteur: Eline Klijn is arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg.

Reageer op dit artikel