nieuws

Lonen omlaag per 1 april

Instroom

Lonen omlaag per 1 april

Het merendeel van uw medewerkers ziet per 1 april een lager bedrag op de loonstrook. De loonbelasting wordt aangepast.

Waar de meeste werknemers hun salaris in januari nog een stijging zagen van hun nettoloon, zien veel van hen het bedrag op de loonstrook per 1 april weer iets dalen. De definitieve aanpassing van belastingtarieven over 2016 gaat dan in.

Dat bericht ADP woensdag. De salarisverwerker berekende de veranderingen op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen die per 1 april 2016 gelden.

Door de verhoging van de tweede en derde belastingschijf gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit; anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in.

Lees ook: Zo ziet de loonstrook eruit in 2016

Laag inkomen merkt niets

Doordat de overheidssector per 1 april ook nog eens meer pensioenpremie gaat betalen, is het verschil bij ambtenaren het grootst. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto 11 euro per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks 17 euro minder op de salarisstrook terug.

De inkomens tot 1.750 euro bruto per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20 procent naar 40,40 procent werd pas in december bekendgemaakt in het definitieve Belastingplan, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om een naheffing te voorkomen, volgt per 1 april een ‘inhaalslag’ over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46 procent.

Ambtenaar meest achteruit

In de branches Bouw, Metaal & Techniek, Zorg & Welzijn en Transport zijn de verschillen vergelijkbaar. De verschillen in Metaal & Techniek zijn het kleinst: een modaal inkomen in deze sector levert maandelijks netto 2 euro in.

De grootste verschillen zijn bij de sector Overheid te zien. Ambtenaren betalen namelijk ook nog eens meer pensioenpremie. Per 1 april verhoogt het ambtenarenpensioenfonds ABP zijn premie. Deze premie is aftrekbaar van het loon, maar de achteruitgang van een ambtenaar met een modaal inkomen loopt op tot iets meer dan 7 euro per maand. Het verschil loopt op tot maximaal 20 euro netto bij drie keer modaal of meer.

TIP: Lees alles over de salaris- en premieregels en bestel de Praktijkgids Personeel en Fiscus 2016.

Let op: belastingaangifte lage lonen

Zeker voor werknemers die in 2015 minder verdienden dan 19.500 euro bruto is het de moeite waard om te kijken of ze nog recht hebt op een teruggaaf over 2015. De opbouw van de arbeidskorting werd in 2015 niet meegenomen over vakantiegeld en andere bijzondere beloningen. Daardoor is bij de berekening van het salaris met een te lage korting rekening gehouden. Het verschil kan oplopen tot meer dan 250 euro.

Tip voor HR 

Als het nettoloon verandert, levert dat vaak veel vragen op bij de afdeling salarisadministratie. ADP adviseert werkgevers om rond de salarisbetaling van april de veranderingen door te geven aan hun werknemers. Een korte uitleg kan al veel vragen en dus werk voorkomen.

 

Reageer op dit artikel