nieuws

‘UWV-premies veel te hoog’

Instroom

‘UWV-premies veel te hoog’

Werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers betalen veel te veel premie, zo blijkt uit onderzoek van Mercer.

Werkgevers die via het UWV verzekerd zijn, betaalden € 66.460 aan premie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers, maar ze kregen gemiddeld maar € 30.430 aan uitkeringen. Dit berekende adviesbureau Mercer aan de hand van een steekproef van premiebeschikkingen van 105 werkgevers, met een totale loonsom van € 1,5 mld. “Verzekerde werkgevers betalen hun eigen schadelast dus met een factor 2.2. Bij een werkgever verzekerd bij een private verzekeraar is die factor ongeveer 1.3”, concludeert Mercer.

Premies te hoog

Dit jaar kondigde het UWV aan dat de premies voor verzuimende (Ziektewet) en arbeidsongeschikte (WGA) werknemers nagenoeg stabiel zijn gebleven (0,35 procent naar 0,36 procent. “De premies bij het UWV zijn weliswaar stabiel, maar als je kijkt naar daadwerkelijke schade (uitkeringen), dan blijft de premie hoog”, zegt Ramon van Bruchem, senior consultant bij Mercer:

“Bij het UWV betalen werkgevers hun eigen schade voor Ziektewetuitkeringen gemiddeld met een factor 2,3. Werknemers kregen namelijk gemiddeld € 6.410 aan uitkeringen, terwijl werkgevers € 15.050 aan premie moesten betalen.”, aldus Van Bruchem. Mercer rekende in 2015 uit dat die factor toen nog 2,2 was. “Eigenlijk zou je een verlaging van deze factor verwachten, maar die zien we in de praktijk dus niet. Werkgevers die nu nog publiek verzekerd zijn, zouden dit als signaal moeten oppakken om het eigenrisicodragerschap te overwegen”, aldus Van Bruchem. “Dan betalen ze enkel de uitkering en de uitvoeringskosten. Dit is ook goedkoper: dan is die factor ongeveer 1,3.”

Zie ook: Werknemersverzekeringen: hier moet u op letten

Premies niet in verhouding

De gemiddelde premie voor grote werkgevers bij het UWV daalde licht (0,48 procent naar 0,47 procent), maar staat niet in verhouding tot de schade. “Als we kijken naar publiek verzekerde werkgevers, dan zien wij dat zij hun eigen uitkeringen ongeveer met een factor 1,7 betalen’, zo berekent Van Bruchem. Gemiddeld werd ongeveer € 14.750 uitgekeerd maar betalen werkgevers een premie van € 24.680. Vorig jaar was die factor nog 1,6. De premie die werkgevers betalen voor ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen, is voor grote werkgevers gelijk gebleven met 0,24 procent. Maar ook hier zijn de toegerekende uitkeringen niet in verhouding. Die bedragen gemiddeld € 9.270, en werkgevers betalen gemiddeld een premie van € 26.730, wat neer komt op een factor 2,9.

 Van Bruchem benadrukt dat werkgevers hier niet uit moeten concluderen dat het UWV ‘slecht’ is. “Over het algemeen doet het UWV goed werk, gezien wat zij allemaal moet doen en de middelen die zij heeft.  De vraag die werkgevers moeten stellen is: hoe kan ik op termijn de laagste lasten realiseren – ook als ik er voor kies bij het UWV te blijven? Het antwoord gaat dan in de richting van preventie, re-integratie en herbeoordelen. En komen wij als BV Nederland een stuk dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de WIA.”

Reageer op dit artikel