nieuws

Vrouw geniet minder van vrije dag

Instroom

Vrouw geniet minder van vrije dag

Vrouwen voelen zich op hun vrije dag ‘minder vrij’ dan mannen. Parttime werk is een strategische keuze voor rust.

Alhoewel vrouwen vaker in deeltijd werken en dus meer vrije dagen hebben, genieten ze minder van hun vrije tijd dan mannen. De vrije uren gaan voor de dames vaker zitten in zorgtaken en huishouden en hun vrije tijd is daardoor meer versnipperd dan die van het andere geslacht. Vrouwen voelen zich in hun vrije tijd dan ook vaker onder tijdsdruk staan en hebben weinig behoefte om meer te gaan werken. Dat blijkt uit nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de vrije tijd van vrouwen in relatie tot hun betaalde werk.

Minder overbelast

Het kabinet wil dat vrouwen meer gaan werken om hun economische zelfstandigheid te vergroten, maar de overgrote meerderheid van de Nederlandse vrouwen werkt echter parttime en wil ook niet of nauwelijks meer uren werken. Ook niet als ze geen jonge kinderen hebben. Het onderzoek van het SCP laat zien dat het Nederlandse ‘anderhalfverdienersmodel’ voor vrouwen een strategische keuze om niet overbelast te raken.

De vrije tijd die na het betaalde werk overblijft is voor veel vrouwen veel meer versnipperd door de combinatie van zorg- en huishoudtaken. Daarbij hebben vrouwen in hun vrije tijd vaker de kinderen om zich heen en doen ze vaak nog wat klusjes in die tijd. Ook ‘zorgen’ vrouwen vaker voor het emotionele welbevinden van familie en vrienden. Door deze combinatie van factoren voelen vrouwen zich veel vaker ‘in functie’ in hun vrije tijd. Vrije tijd en werk lopen dus meer door elkaar.

Meer werken?

Van de vrouwen die kinderen krijgen, gaat een groot deel in deeltijd werken – als ze dat niet al deden. Moeders van jonge kinderen hebben het druk, maar bij hen heeft dit niet te maken met te weinig vrije tijd of vrije tijd die te versnipperd is.

Maar ook al neemt de zorg voor de kinderen af en worden vrouwen ouder, uitbreiden van het aantal werkuren hebben ze weinig behoefte aan. Dit heeft onder andere te maken met behoefte aan tijd voor zichzelf, maar vaak ook met de mantelzorg voor ouders en familie die vaak begint wanneer de kinderen minder zorg nodig hebben: tweederde van de mantelzorgers is nog steeds vrouw.

Werkgevers zouden vrouwen meer tegemoet moeten komen zodat vrouwen meer uren kunnen werken zonder overbelast te raken, dat zegt minister Jet Bussemaker van het minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Volkskrant. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden tot flexibel werken en thuis werken voor te stellen.

 

 

Reageer op dit artikel