nieuws

Europese Campagne Duurzame Inzetbaarheid gelanceerd

Instroom

Europese Campagne Duurzame Inzetbaarheid gelanceerd

De campagne ‘Healthy Workplace for All Ages’ is van start gegaan. De aftrap vond plaats in Brussel en werd gedaan door Eurocommissaris Thyssen voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Het thema van de campagne sluit nauw aan bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo organiseerden SZW en het Nederlands Focal Point  tijdens de ‘Week van de Ondernemer’ een Ondernemers voor Ondernemers bijeenkomst in Utrecht.

TIP: Meer weten? Lees ook over de 5 arbeidsvoorwaarden voor duurzame inzetbaarheid.

Zo’n honderd werkgevers uit het MKB deelden met elkaar hoe zij investeren in de gezondheid, opleiding en motivatie van hun medewerkers en wat het hen oplevert. Het ministerie van SZW stimuleert ondernemers om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers via ondermeer kennisuitwisseling.

Gezondheid en motivatie

Het belang van inzetten op duurzame inzetbaarheid wordt gestaafd in een langlopend onderzoek onder ruim 15.000 personen van 45 jaar en ouder dat TNO deze week eveneens publiceerd. Uit de resultaten blijkt dat mentale en fysieke gezondheid, maar ook motivatie de meeste impact hebben op het werkvermogen van werknemers.

Uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid van TNO blijkt dat inmiddels ruim 40 procent van de Nederlandse bedrijven stappen zet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook blijkt dat stimuleringsmaatregelen, gericht op loopbaanontwikkeling van werknemers, een positief effect hebben op de groei en continuïteit van die bedrijven. De onderzoeken kunt u hier lezen.

Reageer op dit artikel