nieuws

Veel reacties op DNB-pleidooi voor loonsverhoging

Instroom

Veel reacties op DNB-pleidooi voor loonsverhoging

De vakbonden vinden dat de onderbetaling van werknemers en zzp’ers moet stoppen. Ze voelen zich gesterkt door het DNB-onderzoek waaruit blijkt dat er meer loonruimte is. Een conclusie die veel reacties oproept.

Uit het nieuwe onderzoek van DNB blijkt dat de lonen van Nederlandse werknemers afgelopen jaren relatief weinig omhoog zijn gegaan, terwijl de winsten van bedrijven wel sterk opliepen. De centrale bank heeft voor de studie op een andere manier gekeken naar de verschillen in beloning tussen mensen in loondienst en die van zelfstandigen. In reguliere berekeningen is het loon van zelfstandigen de afgelopen jaren overschat, schrijft DNB. De onderzoekers concluderen op basis daarvan dat de algehele verhouding tussen winst en loonstijging de laatste paar jaar eigenlijk onder het zogenoemde langjarig gemiddelde ligt.

DNB pleitte eerder al voor meer loon voor werkenden. “De grote bedrijven zitten goed bij kas en de economie trekt aan. Na jaren is er daarom weer ruimte voor koopkrachtverbetering”, aldus DNB-president Klaas Knot eerder deze maand.

Loonsverhoging om mee te profiteren

De vakbonden onderschrijven de uitkomsten van het DNB-onderzoek. “Voor grote bedrijven en vermogenden is de crisis allang voorbij”, zo reageert  FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk.  De mensen die het werk doen, moeten volgens hem nu gaan meeprofiteren en een hogere beloning krijgen. De bal ligt in zijn ogen bij de overheid: “Het is nu veel te makkelijk voor werkgevers om een slaatje te slaan uit de fiscale voordelen van zzp’ers.”

Ook vakbond CNV is voorstander van “een gelijk speelveld tussen zzp’ers en werknemers”. “Dat is essentieel om voor structureel hogere lonen voor werkenden te zorgen”, meent Maurice Limmen, voorzitter van het CNV.

Zie ook: Hoe kan belonen anders?

De belangrijkste constatering is volgens Limmen dat de werkenden er steeds bekaaider afkomen ten opzichte van de werkgevers. “En daar moeten we met zijn allen wat aan doen; het is niet alleen een onderhandeling tussen werkgever en werknemer, het is ook een politiek probleem. Zolang we geen gelijk speelveld hebben, blijf je deze oneigenlijke concurrentie tussen werkenden houden. Dat is uiteindelijk niet goed voor de economie en ook niet goed voor de samenleving en vooral werkenden. Het CNV zal hoe dan ook hard blijven inzetten op koopkrachtherstel.”

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is de stellingname van DNB hoogst onverstandig en zou de toezichthouder zich moeten onthouden van dit soort uitspraken. Ook zou de DNB-analyse in strijd zijn met een eerdere studie van het Centraal Planbureau. “Extra loonstijging betekent vooral banenverlies en verlies aan concurrentiekracht”, zo reageert VNO-NCW. In het Finanacieel Dagblad waarschuwt Cees Oudshoorn,  directeur van de werkgeversorganisatie, dat hogere lonen alleen maar een recept is voor meer werkloosheid. “Van onderbetaling is helemaal geen sprake.”

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN), die de cao-onderhandelingen voor de werkgevers coördineert, zegt in een reactie dat er best ruimte is voor meer loon. “Maar dan moeten werknemers ook bereid zijn om afspraken te maken om de productiviteit te verhogen, zoals flexibelere werktijden.” (ANP/redactie)

Reageer op dit artikel