nieuws

Hoe flexibel moeten medewerkers zijn?

Instroom

Hoe flexibel moeten medewerkers zijn?

Organisaties vragen steeds meer flexibiliteit van hun medewerkers. Maar waar ligt de grens?

Wie niet wendbaar is, kan ’t shaken. Even heel gechargeerd, natuurlijk. Maar de hang naar flexibiliteit van bedrijven is heden ten dage bijzonder groot. Waar ligt de grens aan de flexibiliteit die werkgevers van uw mensen vragen? Een interview met arbeidseconoom Ronald Dekker van ReflecT van de Universiteit van Tilburg.

Schieten organisaties door in hun hang naar wendbaarheid?

‘Binnen organisaties wordt van medewerkers inderdaad steeds indringender gevraagd om wendbaarder zijn. Als mensen worden aangesproken of zij een klusje buiten hun takenpakket willen oppakken, doen ze daar in de regel ook niet moeilijk over. Ik ben onderzoeker, als ik word gevraagd om ook les te geven, dan wil ik dat best doen. Dat staat niet in mijn taakomschrijving, maar dat vind ik leuk, daar word ik beter van en de organisatie dus ook. Met name in kleine organisaties gaat dat bijna als vanzelf.

Als een medewerker dat niet wil, dan is er vooraf al veel misgegaan in die organisatie. Dan heeft de medewerker vaak geen idee wat de doelen zijn van de organisatie en hoe hij daaraan bij kan dragen. In grote, gebureaucratiseerde bedrijven wordt het risico groter dat de medewerker ‘nee’ zegt. ‘Dan krijg ik mijn eigen werk niet af, en daar word ik op afgerekend.’ Dat gaat dus al mis bij het management. Als medewerkers niet zo opgevoed zijn, dan zorgt zo’n verzoek voor wantrouwen. Dat voelt onveilig voor medewerkers.’

Grote organisaties vragen echter meer dan ‘even een ander klusje te doen’. Die zetten hele verandertrajecten in.

‘Dan word ik, en ook het personeel in een organisatie, vaak achterdochtig. Welk doel heeft de verandering? Wat is de reden dat het oude niet meer werkte? Zo cynisch mag je denk ik wel zijn: bij zo’n verandertraject stijgt het aantal fte’s meestal niet. Als HR zo’n traject van bovenaf uitstort over de organisatie, hoef je niet op veel enthousiasme van het personeel te rekenen. Natuurlijk heb je als medewerker nodig om te weten, ‘Waartoe ben ik op aarde? Wat is mijn bijdrage in dit bedrijf?’ Als je vanuit die gedachte bijvoorbeeld gaat werken met rollen in plaats van functies: doen!

Maar als de onderliggende noodzaak niet duidelijk is, moet je rekenen op scepsis: dit lijkt op pure kostenbesparing. Of nog erger, het wordt beschouwd als HR spielerei: ‘HR heeft weer wat opgedoken uit de vakliteratuur’. Een nieuwe hype.’

TIP: Geïnteresseerd? Kom naar de Inspiratiedag Over Duurzame inzetbaarheid op donderdag 1 december in Doorn. Bekijk het programma.

Hoe maak je medewerkers flexibel?

‘Door wanneer je andere taken je van je medewerkers vraagt dat altijd te relateren aan de inhoud van het werk. Waarom moeten die twee banen gecombineerd worden? Is dat omdat het dan klopt op je spreadsheet? Dat is een kunstgreep, dan heb je geen inhoudelijk verhaal. Maar als je zegt: ‘We zien door de toename van uitzendkrachten dat er meer ongelukken gebeuren op de werkvloer en HR moet beter adviseren. Niet alleen aan HR zelf, maar ook aan Operations’, dan heb je een goed verhaal. Daar kunnen medewerkers meestal wel iets mee.’

Waar ligt de grens van die wendbaarheid? 

Wanneer een medewerker door al die flexibiliteit dreigt nergens meer echt goed in te worden. Je ziet vaak dat medewerkers niet te lang op dezelfde plek mogen zitten, omdat het risico bestaat dat ze vastroesten. Dat risico onderken ik wel, maar ik vraag me af het de oplossing is dat mensen daar dan na een bepaalde periode weg moeten.

Je ziet bijvoorbeeld dat topambtenaren regelmatig rouleren van ministeries. Het resultaat is dat ze vaak geen sjoege hebben van het primaire proces. Soms zit iemand prima op zijn plek bij Financiën, maar heeft hij geen enkele notie van het wetgevingsproces bij Sociale Zaken.

Medewerkers hebben de behoefte ergens goed in te worden, om kwaliteit te leveren. Als dat gevoel niet goed zit, wordt ook de organisatie daar niet beter van. Iedereen kan alles een beetje, maar er wordt door al die flexibiliteit geen kwaliteit meer geleverd. Daar stoor ik me aan: de waarde van stabiliteit en ervaring wordt tegenwoordig door veel bedrijven onvoldoende onderkend.’

Meer over flexibele vormen van werken:

‘Inhuur flexwerkers goedkoop? Welnee!’
Werken met rollen: zo doet HR dat
Zo overwint HR de angst voor flex

 

Reageer op dit artikel