nieuws

Kies uw pensioen wel/niet zelf!

Instroom

Kies uw pensioen wel/niet zelf!

D66 wil dat werknemers voortaan zelf kiezen door welk pensioenfonds ze hun pensioen laten beheren.

Dat zou betekenen dat werknemers niet meer gebonden zouden zijn de keuze van hun werkgever voor een pensioenfonds. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Steven van Weyenberg in zijn 10-puntenplan voor pensioenhervorming door middel van maatwerk. Het plan werd dinsdag gepubliceerd op de website van de partij. Deze week presenteert ook de Sociaal Economische Raad (adviesorgaan van de regering) een nieuw rapport over het hervormen van het huidige pensioenstelsel.

In het huidige pensioenstelsel sparen werknemers via hun werkgever voor een aanvullend pensioen naast hun AOW. Van Weyenberg: ‘Het idee dat deelnemers verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. Dat sluit niet aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin mensen regelmatig van baan wisselen en nu te vaak een versnipperd pensioen hebben.’

D66 wil onder andere dat werknemers er voor kunnen kiezen om maximaal vijf jaar geen pensioenpremie te betalen. Zo´n ‘premievakantie’ kan goed uitkomen als bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen een periode veel kosten heeft. En wie met pensioen gaat, moet hooguit 10 procent van het opgebouwde kapitaal in één keer kunnen laten uitkeren. Met dat geld kan dan bijvoorbeeld het laatste deel van de hypotheek worden afgelost. Ook zouden werknemers meer inspraak moeten krijgen over de manier waarop hun premie wordt belegd: risicovol of veilig, duurzaam of niet. Ook zou een nieuw stelsel moeten voorzien in een betere toegankelijkheid voor zelfstandigen, die nu door de wisseling van branche en werk te vaak zouden moeten wisselen, zouden ze deelnemen aan een pensioen.  De partij wil verder af van de doorsneepremie waardoor jongeren nu meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels