nieuws

Verdringing op arbeidsmarkt door Participatiewet

Instroom

Verdringing op arbeidsmarkt door Participatiewet

62 procent van de re-integratiebedrijven geeft aan dat mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan moeilijker aan een baan komen dan degenen die daar wel in zijn opgenomen. Zo leidt de Participatiewet dus tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap.

Dit komt naar voren uit een enquête van De Monitor (KRO-NCRV) en brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid OVAL onder honderd re-integratiebedrijven. De wet geldt sinds 1 januari 2015 en is juist bedoeld om mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen.

125.000 extra banen

Volgens de Participatiewet moeten zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen. De publieke sector neemt 25.000 banen voor zijn rekening, het bedrijfsleven moet voor de resterende honderdduizend arbeidsplaatsen zorgen.

TIP: Meer lezen? Eerder was al berekend dat er in de praktijk niet zo heel veel mensen aan een baan worden geholpen op basis van de Participatiewet. Klijnsma bestreed dat.

Oneerlijke concurrentie

Mensen die in aanmerking komen voor deze ‘garantiebanen’ zijn geregistreerd in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen een boete krijgen als ze te weinig mensen aannemen uit het register.

Niet iedereen met een beperking komt echter in aanmerking voor het register, alleen de zwaarste gevallen zouden worden toegelaten. Uit de enquête van De Monitor blijkt dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing.

Doelgroepregister

Van de re-integratiebedrijven geeft 62 procent aan dat mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan moeilijker aan een baan komen dan degenen die daar wel in zijn opgenomen.

Ook zegt 15 procent van de ondervraagden dat ze hebben meegemaakt dat iemand die niet in het register voorkwam, werd ontslagen zodat een werkgever iemand kon aannemen die wel in het doelgroepregister stond.

Rare neveneffecten

Het College voor de Rechten van de Mens is van mening dat de verdringing op de arbeidsmarkt in strijd is met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. De organisatie vindt dat de wet moet worden aangepast als de verdringing op grote schaal voorkomt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken stelt dat er naar de wet moet worden gekeken als ‘in de praktijk blijkt dat er rare neveneffecten aan deze wet zitten’.

Reageer op dit artikel