nieuws

Werven via Facebook in trek bij HR

Instroom

Werven via Facebook in trek bij HR

Werkgevers werven steeds vaker via LinkedIn en Facebook. Voor de mismatch op de arbeidsmarkt is dit echter geen oplossing.

Steeds vaker werven bedrijven nieuw personeel via sociale media. Waar drie jaar geleden nog een op de tien bedrijven hun vacatures probeerde te vullen via kanalen als LinkedIn en Facebook, deed bijna 20 procent van de organisaties dat in 2015. Dat blijkt uit een enquete over werving van het UWV onder 4700 Nederlandse werkgevers.

Sociale media als wervingskanalen worden vooral ingezet door bedrijven in de sectoren communicatie & informatie en de horeca. Ook bij het werven van hoger opgeleid personeel worden sociale media veel ingezet. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor negen procent van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

Mismatch: eigen schuld?

Bij het invullen van vacatures wordt de mismatch op de arbeidsmarkt steeds voelbaarder. Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen ze hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan om- of bijscholing door middel van talentmanagement (>Over Strategische Personeelsplanning) om kandidaten geschikt te maken voor een functie. De mismatch neemt daardoor alleen maar toe.

Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48 procent van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41 procent. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel is hoger dan gemiddeld. Naast een gebrek aan kandidaten wordt het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring relatief vaak genoemd door werkgevers.

TIP: Weten hoe u social media inzet voor opleiding en werving? Bestel het boek HR & Social Media van Diana Russo en Inge Beckers.

Ongunstige arbeidsmarktpositie ouderen

De kansen van oudere werklozen zijn nog steeds ongunstig. De enquete ging daarom ook in op de vraag hoe werkgevers staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50-plussers. Van de ondervraagde bedrijven geeft 36 procent aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangenomen. Een derde van de bedrijven treft extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. Bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben is deze bereidheid groter. Driekwart van de bedrijven geeft aan geen maatregelen te nemen om 50-plussers in dienst te houden.

Reageer op dit artikel