nieuws

Zo werken multinationals aan social return

Instroom

Zo werken multinationals aan social return

Sommige bedrijven zijn al ver met social return: het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo pakken twee multinationals het aan.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 166 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De hiervoor aangewezen gemeenten kunnen nu weer subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de zogeheten ESF-regeling Actieve Inclusie.
Maar hoe pakken bedrijven social return concreet op? Publieke en private organisaties passen het steeds meer toe bij hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Aan opdrachtnemers wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook oud-Philips-dochter NXP en facilitair dienstverlener Sodexo werken op dit vlak nauw samen binnen hun facilitair contract. Een kijkje in de keuken van twee multinationals.

Aan het denken zetten

Electronicafabrikant NXP Semiconductors heeft zich in tien jaar tijd ontwikkeld tot een wereldconcern, met vestigingen in 25 landen, waaronder het hoofdkantoor in Eindhoven. In 2013, enkele maanden voordat het contract met de vorige facilitair dienstverlener afliep, startte NXP een uitgebreid offertetraject. “Dat was een nuttige exercitie”, zegt Charles Smit, directielid NXP. “Je dwingt jezelf eerst goed na te denken wat je de komende periode wilt. Tegelijk geef je de markt een kans uit te leggen hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Dat zet jezelf ook weer aan het denken.”
Toen uiteindelijk de keus op Sodexo viel, is veel aandacht aan de overgang van personeel besteed, zegt Matthijs de Boer, HR-directeur van de facilitair dienstverlener. Dat begint al in de voorbereidingsfase. “Met de betrokken medewerkers worden gesprekken gevoerd zodat we weten wie we overnemen, hoe zij zich de laatste jaren hebben ontwikkeld en wat hun specialisaties zijn. Vervolgens maken we een inschatting van het carrièrepad dat het beste bij hen past. Dat voortraject is individueel gericht. Het is een spannende periode voor iedereen, dus je moet daar echt aandacht aan geven.”

Social return: eerst naar de instanties

Bij de samenstelling van de teams speelde ook social return een belangrijke rol. Een belangrijke gezamenlijke doelstelling van NXP en Sodexo is het zorg dragen voor een personeelsbestand waarin ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plek is. Om hier invulling aan te geven is Sodexo een aantal samenwerkingen aangegaan met instanties als de gemeente Nijmegen, het UWV en het Werkbedrijf Nijmegen. Is er een nieuwe vacature, dan worden de instanties als eerste benaderd met de vraag of er geschikte kandidaten zijn.

De inspanningen hebben inmiddels tot resultaat geleid: van de zestien vacatures die sinds de start van het contract zijn ontstaan, is de helft ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Smit is content met dit percentage. “Je moet reëel zijn: het is voor Sodexo toch een risico om dergelijke medewerkers in te zetten, want de dienstverlening moet wel op niveau blijven. Als je dat dan toch kunt waarmaken, dan vind ik dat goed.”
“Invulling geven aan social return vergt een andere mindset bij beide partijen”, zegt De Boer. “Onze managers moeten bereid zijn tijd te investeren om iemand, die bijvoorbeeld vanuit een SW-werkomgeving instroomt, te begeleiden.”

Meer weten over social return en en de gezamenlijke aanpak van NXP en Sodexo? Deze case staat op het programma van het Facto Congres op 14 juni 2016.  Bekijk hier het hele programma

Reageer op dit artikel