nieuws

De 10 moeilijkste vacatures in 2016

Instroom

De 10 moeilijkste vacatures in 2016

De wervingsproblemen zijn dit jaar een stuk groter dan HR vorig jaar dacht. Vooral bij deze 10 vacatures ontstaan problemen.

Het merendeel van de HRM’ers zag het niet aankomen. Ja, de arbeidsmarkt trok aan, maar dat de werving dit jaar al problemen op zou leveren, hadden veel HRM’ers niet verwacht. Ruim een derde (36 procent) van de HR-professionals ervaart momenteel problemen in de werving. Vorig jaar was dat nog 23 procent.

Arbeidsmarktcommunicatie zeer hoge prio voor HR

De arbeidsmarktcommunicatie is dit jaar met stip de nieuwe binnenkomer op de prioriteitenlijst van HR. Bij 47 procent van de HR-afdelingen staat dit hoog op de agenda, terwijl vorig jaar slechts 14 procent van de werkgevers dit had. Dat blijkt uit het -HR Trends 2016-2017’-onderzoek van adviesbureau Berenschot, salarisverwerker ADP en Performa uitgeverij. Ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals deden hier aan mee.

De arbeidsmarktcommunicatie valt samen met de grote behoefte aan strategische personeelsplanning van organisaties. Strategische personeelsplanning (>Over Strategische Personeelsplanning) bleek eerder dit jaar ook al hoog op de to-dolijst van HR te staan, stelde eerdere onderzoeksresultaten van Berenschot.

Werven van ervaren professional grootste probleem

Deze toename van de wervingsproblemen is, met uitzondering van HR, te zien in alle functiegroepen. Over het algemeen kost het met name moeite om ervaren krachten te werven. Enkel Productie & Operations en Inkoop & Logistiek hebben moeite om geschikte starters te vinden. Qua opleidingsniveau is er de meeste vraag naar MBO’ers en HBO’ers.

Vooral de forse toename binnen de sector Vervoer en Opslag was niet voorzien. Ook de toename van wervingsproblemen bij financiële instellingen blijkt sterker dan verwacht. Zij hebben met name moeite om IT-vacatures te vervullen. ‘De recente reorganisaties binnen de financiële sector schrikken mogelijk toekomstige werknemers af’, legt Hans van der Spek uit, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot.

Weinig creatiefs in de arbeidsmarktcommunicatie

Hoe hard werkgevers ook om nieuwe medewerkers zitten te springen, creatief werven is er bij de meesten niet bij. Voor het aantrekken van nieuw personeel gebruikt het merendeel van de HR-professionals bekende middelen zoals de website. Ook aansluiting zoeken met opleidingsinstituten en beurzen is een populair middel om personeel te werven. Werven via social media maakte de afgelopen drie jaar ook een flinke groeispurt, bleek uit eerdere cijfers van het UWV.

Toch gebruikt probeert een derde (32 procent) van de HRM’ers het personeel op een creatieve manier naar zich toe te trekken door het gebruik van storytelling. Slechts een enkeling zet moderne tools in zoals ‘serious gaming’ (6 procent) of maakt gebruik van geavanceerde analysetools zoals big data (3 procent).

Opstellen nieuwe arbeidsvoorwaarden heeft hoge prioriteit

Hoe die krapte op te vangen? Met een fris, herzien arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat staat bij veel werkgevers dit jaar hoog op de prioriteitenlijst. Dit heeft te maken met de veranderde wet- en regelgeving, maar dus zeker ook met het feit dat organisaties moeite hebben met het werven van personeel voor specifieke functies.

‘Opvallend hierbij is dat organisaties zich niet zozeer onderscheiden op het gebied van primaire voorwaarden maar vooral op basis van hun producten of diensten. Op die manier geven ze meer betekenis aan de gevraagde functies. Ook secundaire voorwaarden worden vaak genoemd om zich als werkgever te onderscheiden van concurrenten’, zegt Van der Spek.

Top 10 moeilijkst vervulbare vacatures

En uiteindelijk wilt u natuurlijk weten… Welke vacatures bezorgen uw collegae de meeste kopzorgen? Berenschot verzamelde de tien moeilijkst vervulbare vacatures van 2016. IT’ers domineerde ook voig jaar ook al de top 10 moeilijkste vacatures, al waren het toen andere sectoren.

  1. Technici en onderhoudsmedewerkers in de industrie (65 procent)
  2. ICT’ers bij Financiële Instellingen (62 procent)
  3. ICT’ers in de Groot- en Detailhandel (57 procent)
  4. Technici en onderhoudsmedewerkers bij overige dienstverlening (47 procent)
  5. Verkoopmedewerkers in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (47 procent)
  6. Technici en onderhoudsmedewerkers in vervoer en opslag (46 procent)
  7. Productie / Operations medewerkers in vervoer en opslag (46 procent)
  8. Verkoopmedewerkers in de Groot- en Detailhandel (43 procent)
  9. ICT’ers in vervoer en opslag (42 procent)
  10. ICT’ers bij overige dienstverlening (40 procent)

Lees ook: SPP, wanneer bent u te laat? 

Reageer op dit artikel