nieuws

Dit mag HR verwachten van de OR

Instroom

Dit mag HR verwachten van de OR

Voor sommige besluiten heeft HR de ondernemingsraad nodig. Wat mag u van de or verwachten?

HR-besluiten kunnen in bepaalde gevallen niet los worden gezien van de ondernemingsraad. Bij het vaststellen of wijzigen van bijvoorbeeld de pensioenverzekering of het doorvoeren van salarisverlaging heeft de ondernemingsraad bij werkgevers met meer dan vijftig mensen in dienst, instemmingsrecht. Want: een besluit van de werkgever zonder instemming van de or – zijn eigen medewerkers – is niet geldig.

Om het spanningsveld bij besluiten tussen HR, directie en ondernemingsraad te stroomlijnen, bestaat de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar hoe komt de wet tot zijn recht in de dagelijkse praktijk? Hoe zit het bijvoorbeeld met de ontslagbescherming van OR-leden? Wanneer valt een besluit van een bestuurder onder het instemmingsrecht? En hoe zit het met het tussentijds invullen van vacatures?

De website WOR in de praktijk van Vakmedianet geeft antwoord op dit soort vragen in de vorm van toelichting op de WOR, praktijkinformatie en jurisprudentie rondom de WOR, voorzien van heldere uitleg. Wat kunt u als HR-afdeling verwachten van de ondernemingsraad? Hieronder de belangrijkste rechten van de or op een rij.

Adviesrecht

De bevoegdheid van de ondernemingsraad om in een bepaald aantal gevallen advies uit te brengen, kenmerkt zich door de afdwingbare mogelijkheid om – voorafgaand aan de definitieve beslissing van de ondernemer – de ondernemer van advies te voorzien omtrent zijn voorgenomen beslissing. Dit adviesrecht komt naast in de WOR ook voor in cao’s en in ondernemingsovereenkomsten.

Instemmingsrecht

Net zoals het adviesrecht, heeft de or de bevoegdheid om in een bepaalde situaties instemming te verlenen over een te nemen beslissing. Dit recht wordt gekenmerkt door het verbod voor de ondernemer om in bepaalde gevallen een beslissing te nemen zonder dat de ondernemingsraad daar mee in heeft gestemd.

Het instemmingsrecht is dus eigenlijk, net als zoals bij het adviesrecht, ingebed in het besluitvormingsproces van de bestuurder. Zolang de bestuurder geen voorgenomen besluit neemt, is er ook geen sprake van wettelijk instemmingsrecht. Ook het instemmingsrecht komt voor in cao’s en ondernemingsovereenkomsten.

Informatierecht

Het recht op informatie is cruciaal voor een ondernemingsraad. Het nemen van juiste beslissingen bij het uitbrengen van een advies of het verlenen van instemming, is afhankelijk van het beschikken over accurate informatie.

Bij het recht op informatie in de Wet op de ondernemingsraden kan het actieve en het passieve recht op informatie worden onderscheiden. Ook kan het onderscheid naar tussen openbare, vertrouwelijke en geheime informatie worden gemaakt. Daarnaast kan de informatie worden ingedeeld naar inhoud. Bijvoorbeeld financiële informatie, sociale informatie en informatie met betrekking tot een adviesopdracht aan een extern deskundige.

Lees ook: Jongere wil ook in de ondernemingsraad

 

Reageer op dit artikel