nieuws

HR, experimenteer met werktijden!

Instroom

HR, experimenteer met werktijden!

Maak minder afspraken over werktijden. Daar wordt iedereen blijer en beter van.

Op het gebied van werk- en rusttijden is het aantal regels nu nog talrijk én is tegelijkertijd de roep om flexibilisering en maatwerk groot. Erik Jan van Dalen en Jan de Leede durven in hun boek Tactische en Operationele Personeelsplanning de stelling aan: hoe meer gedetailleerde afspraken, hoe groter het wantrouwen tussen de werkgevers(organisatie) en de werknemers(organisatie).

Prachtig voorbeeld

De grote hoeveelheid regels is in de praktijk niet meer werkbaar. De roep om deregulering is terecht. Veel cao- onderhandelaars stellen zich ten doel de cao dunner te maken. Juist op het terrein van de werk- en rusttijden ligt er een kans om meer maatwerk te effectueren. Dat werkt door in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit betekent meer uitgangspunten met kaderstellend beleid, minder centrale regels.

Een prachtig voorbeeld is hoe dit is uitgevoerd bij de totstandkoming van de cao-VVT (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) in 2015 en 2016 in het kader van ‘de kanteling’ waarbij de zeggenschap over de invulling van de werktijden verschuift naar de werknemer of het team. De spelregels hiervoor zijn in een kader overeengekomen tussen bestuurder en ondernemingsraad.

Lees ook: Mag een werkgever flexibele werktijden intrekken?

Experimenteer!

Regels zijn te vaak een dekmantel om achter te schuilen. Gedetailleerde regels over werk- en rusttijden beletten dan de dialoog. Regels nemen de behoefte weg om door te vragen naar de beweegredenen van anderen. Wij roepen op tot meer creativiteit in het omgaan met regels, maar dan moet er wel de durf en openheid zijn om creativiteit mogelijk te maken. Het is aan HR, lijnmanagers en planners in de organisatie – samen met de medezeggenschap – om tot pilots en experimenten te komen. Pilots met andere werktijdoplossingen in het kader van nieuwe arbeidsverhoudingen. Om zo tot een nieuwe balans in de belangen te komen tussen werkgever, werknemer en klant.

Reageer op dit artikel