nieuws

Praktijkdag: Strategische Personeelsplanning

Instroom

Praktijkdag: Strategische Personeelsplanning

U ziet dat uw organisatie niet optimaal stuurt op de strategische inzet van personeel. U denkt dat strategische personeelsplanning (SPP) een handig hulpmiddel is om dit meer doelgericht, toekomstgericht en over afdelings-/ divisiegrenzen heen te doen.

U merkt dat het management niet direct warm loopt voor SPP: weer een HR-tool erbij en het is al zo druk. Eerst mijn afdeling op orde, dan komen die lange termijn zaken daarna wel.

Hoe zorgt u ervoor dat u op het juiste niveau ‘aan tafel komt’ en als professionele gesprekspartner uw expertise in kunt brengen? Hoe waakt u ervoor dat SPP geen speeltje van HR wordt, maar dat het management de ‘sense of urgency’ voelt om er mee aan de slag te gaan? Hoe maakt u hen tot opdrachtgever en mede-eigenaar van het proces? En hoe komt u vervolgens tot een reëel implementatieplan voor SPP in uw organisatie? Deze praktijkdag geeft u de antwoorden!

Wat leert u tijdens de praktijkdag Strategische Personeelsplanning?

U gaat met de 4 belangrijkste sleutels tot succes aan de slag:

Begin bij het waarom;
Stel de juiste vragen;
Bied feiten en tools;
Kom tot een reëel en gedragen stappenplan.

In deze praktijkdag komen we tot een implementatieplan op maat voor uw organisatie. Ter voorbereiding ontvangt u het HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning om door te nemen. Dit geeft u concrete handvatten hoe een succesvolle SPP-aanpak er in de basis uitziet. Samen maken we een vertaling van de 5 stappen naar uw eigen organisatie. U maakt een plan van aanpak om SPP te introduceren, op maat te maken en te implementeren. In samenspraak met uw management.

Enkele quotes van deelnemers aan deze praktijkdag:

‘Het is voor mij de beste, best georganiseerde, meest vermakelijke en informatieve training ooit!’ – N. Schutman

‘Je kunt er direct mee aan de slag!’ – E. Schilders

‘Hele goede training, zeer praktijkgericht, zelfs met oefeningen gericht op je eigen organisatie’ – A. v.d. Maarl

Reageer op dit artikel