nieuws

Jeugdminimumloon afgeschaft voor 21-plusser

Instroom

Jeugdminimumloon afgeschaft voor 21-plusser

Het wetsvoorstel ligt er. Als het aan Asscher ligt, wordt het jeugdminimumloon afgeschaft vanaf 21 jaar.

Jongeren vanaf 21 jaar krijgen voortaan een volwaardig salaris. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Dat wordt het pas bij indiening bij de Tweede Kamer.

Jeugdminimumloon afgeschaft vanaf 21 jaar

Voorlopig heeft Asscher bekend gemaakt dat het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2017 in stappen omhoog gaat. Daarmee zouden jongeren het wettelijk minumloon (WML) gaan verdienen. Jongeren onder 23 jaar krijgen nu minder dan het wettelijk minimumloon.

Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren, stelt Asscher. Om een eerlijke kans te krijgen in de samenleving, hebben jongeren een fatsoenlijk salaris nodig. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas.

De verhoging van het minimumloon stond al eerder op de agenda, maar minister Asscher twijfelde over een doorgangsdatum. Hij noemde de wens in maart dit jaar nog een ‘dilemma’.  De Kamer wilde het minimumjeugdloon al een tijd aanzienlijk verhogen, maar het mocht volgens Asscher geen werkgelegenheid kosten: “Het is niet eenvoudig de juiste balans te vinden’.

Salaris 18-, 19- en 20-jarigen stijgt ook

Het wetsvoorstel lijkt te voorzien in een oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen.

Stukloon en overwerkuren beter geregeld

Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste het WML voor elk gewerkt uur verdienen. Deze betaalwijze komt onder meer voor in de agrarische sector, de schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging.

Verder wordt geregeld dat werknemers ook recht hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken. (Bron: Over Salaris)

TIP: Blijft op de hoogte van alle nieuwe wet- en regelgeving en kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 11 oktober of 3 november.

Reageer op dit artikel