nieuws

‘Wetswijziging nieuwe bijtelling is onrechtvaardig’

Instroom

‘Wetswijziging nieuwe bijtelling is onrechtvaardig’

Als de Eerste Kamer het voorstel van het kabinet ongewijzigd overneemt gaan per 2017 nog slechts 2 bijtellingspercentages, 4 of 22 procent, voor lease-auto’s gehanteerd worden. De wijziging zal echter gefaseerd doorgevoerd worden. Lease-autorijders met een bijtelling van 25 procent voelen zich daarom fiscaal benadeeld.

In 2015 kondigde het kabinet een vereenvoudiging van het stelsel van autobelastingen aan. In Autobrief II wordt het aantal bijtellingspercentages voor lease-auto’s verminderd. Dit voorstel is reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

De belangrijkste wijzigingen in het beleid autobelastingen van 2017 tot 2020:

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s.

Bijtelling lease-auto’s

Er komen dus nog slechts 2 bijtellingspercentages. De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

Onrechtvaardige fiscale behandeling

Doordat de bijtelling geleidelijk wijzigt blijft 15 procent van de leaserijders nog jaren rijden in een auto met 25 procent bijtelling, aldus de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).  Dit is onrechtvaardig, stelt Jan van Delft, voorzitter van de VZR, op managersonline.nl: “Berijders die korting hebben gekregen op de bijtelling omdat zij een zuinigere auto hebben uitgekozen, hebben de garantie dat deze korting minimaal 60 maanden geldig is. Dit is een terechte maatregel om zekerheid te geven aan mensen die hun gedrag hebben aangepast ten gunste van de CO2-uitstoot. Dat de berijders die niet hebben gekozen voor een auto met bijtellingskorting nu ook 60 maanden verplicht aan een hogere bijtelling vastzitten dan het hoogst geldende forfaitaire bedrag, is niet per definitie een logische consequentie.”

Negatieve consequenties

Als de Eerste Kamer dit besluit ongewijzigd goedkeurt, heeft dat nog een aantal andere vervelende bijwerkingen. De verkopen van duurdere auto’s die niet volledig elektrisch rijden zal mogelijk inzakken in het derde en vierde kwartaal van 2016. Ook worden discussies tussen werknemers en werkgevers verwacht over lease-auto’s. De VZR roept daarom op tot een aanpassing van de regeling. Vanaf 2017 moet voor iedere niet volledig elektrische auto het maximum van 22 procent bijtelling worden gehanteerd.

Reageer op dit artikel