nieuws

Zorgvriendelijk werkgeverschap levert geld op

Instroom

Zorgvriendelijk werkgeverschap levert geld op

Werkgevers die investeren in zorgvriendelijk beleid plukken daarvan de vruchten. Ze hebben een lager verzuim en verloop in vergelijking met organisatie die niet zorgvriendelijk zijn en ze realiseren een hogere omzet. Bovendien leidt het tot een betere verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

Op 30 juni werd de Whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’ gepresenteerd. De presentatie vond plaats bij ICT-bedrijf Atlassian, zelf een best practice op het gebied van zorgvriendelijk beleid. De Whitepaper, samengesteld door vrouwennetwerk Women Inc. in samenwerking met Great Place to Work, roept op tot een nieuwe verdeling tussen werk en zorg.

Aanleiding onderzoek zorgvriendelijk werkgeverschap

Om verschillende redenen is het belangrijk om dit onderwerp te agenderen:

  • De helft van de medewerkers combineert werk met zorg voor kinderen
  • 1 op de 5 medewerkers is mantelzorger
  • Zorg is ongelijk verdeeld. Vrouwen zorgen tweemaal zoveel als mannen

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Motivaction onder werkgevers dat 68% zich zorgen maakt over de toenemende werkdruk. Twee derde van de werkgevers geeft aan pas in actie te komen bij verzuim van medewerkers. Bovendien laten zij het initiatief voor een gesprek bij de medewerker. Hierachter zit vooral de gedachte dat investeren in zorgvriendelijk beleid en het voorkomen van verzuim veel geld kost. Het wordt niet als investering gezien.

Mantelzorgvriendelijke organisatie

De werkgever moet overtuigd worden van het nut én de noodzaak om zorg en werk evenwichtiger te verdelen. Voor de feitelijke onderbouwing werd aansluiting gezocht bij Great Place to Work, dat in kaart brengt hoe het binnen organisaties met ‘goed werkgeverschap’ staat. Bij analyse van de database van Great Place to Work blijkt dat 29 werkgevers gekwalificeerd kunnen worden als ‘zorgvriendelijke werkgever’. Vervolgens werd gekeken wat het deze organisaties oplevert als zij aandacht hebben voor de werk-privé balans van hun medewerkers.

Winst zorgvriendelijk werkgeverschap

Hoe scoren de zorgvriendelijke werkgevers ten opzichte van gemiddelde organisaties in Nederland kijkend naar ‘harde’ indicatoren als verzuim, omzetgroei, werving en verloop? Bij analyse van 29 voorbeeldorganisaties in de database van Great Place to Work blijkt het volgende:

  • Ziekteverzuim

Kostenbesparing van 25% op ziekteverzuim. Dit telt op tot een €3,3 miljard totale kostenbesparing voor alle organisaties in Nederland samen.

  • Omzetgroei

Hogere omzet door 1,3% meer omzetgroei. Dit betekent een €5,7 miljard extra netto omzetstijging voor alle grote ondernemingen in Nederland samen. Ook leidt het tot een positiever imago. Zo steeg de koers van de aandelen van Facebook met 30% toen CEO Mark Zuckerberg aankondigde verlof op te nemen om bij zijn pasgeboren dochter te kunnen zijn. Hij moedigde zijn medewerkers aan hetzelfde te doen.

  • Werving en verloop

Zorgvriendelijke organisaties zijn aantrekkelijke werkgevers. Dit uit zich in een 2% lager verloop. Besparing wervingskosten: €7.100 per nieuwe medewerker.

  • Vrouwen in topposities

Diverser senior management met 19% vrouwen versus 11% gemiddeld. Dit voorkomt een gedwongen vrouwenquotum. De doorstroom van vrouwen stokt nu nog vaak bij het middenmanagement.

“Zorgvriendelijk werkgeverschap betaalt zich dus terug”, concludeert Women Inc’s programma- en onderzoekscoördinator Saskia de Hoog naar aanleiding van deze bevindingen.

Zorgvriendelijk werkgeverschap levert geld op

Opname mantelzorgregelingen in cao’s

Harry van de Kraats, Algemeen directeur Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), benadrukt bij het in ontvangst nemen van de Whitepaper, het belang van dit onderzoek. “Goed dat er onderzoek is gedaan naar de combinatie arbeid en zorg. Daar kunnen we van leren. Zelf doen we daar ook uitgebreid onderzoek naar. Daar kunnen we dan gebruik van maken in cao’s. Het draait niet alleen om winst of shareholdervalue. Ook het maatschappelijke belang telt. Het initiatief moet ook vaker vanuit de werkgever komen. En dat kan met deze Whitepaper in de hand die aantoont dat zorgvriendelijk beleid loont.” Van de Kraats doet vervolgens nog een oproep aan de politiek: “Kinderopvang moet veel beter, structureler. De afgelopen jaren is er mee gezwabberd.”

Investering, geen kostenpost

Richard Adamowicz, directeur van ArboNed, benadrukt nogmaals dat investeren in het terugdringen van verzuim echt een investering is en geen kostenpost. Daarnaast benadrukt hij de waarde van mantelzorgvriendelijk beleid en roept hij organisaties op om dit echt bespreekbaar te maken.

Sandra Lutchman, directeur van Stichting Talent naar de Top, noemt het belang van flexibele werktijden. “Daar zou reeds bij de onboarding het gesprek over aangegaan moeten worden.”

Best practices mantelzorgvriendelijk beleid

Bij de uitreiking van de Whitepaper zijn vier organisaties aanwezig die als best practice op het gebied van zorgvriendelijk beleid worden getypeerd. Naast het eerdergenoemde Atlassian, zijn dat &samhoud consultancy, kinderopvangorganisatie Kindergarden en autobedrijf Renault Nederland.

Dat het zorgvriendelijke beleid vruchten afwerpt blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van deze werkgevers bij werkzoekenden. Zo ontvangt &samhoud jaarlijks 9.000 sollicitatiebrieven en Kindergarden 7.800.

Lees ook: Een derde werkgevers komt mantelzorgers tegemoet

Talent management programma leidt op voor vervanging

Bij Kindergarden is een centrale rol weggelegd voor talent management programma. Via de Kindergarden Academie worden medewerkers opgeleid en voorbereid voor de doorstroom naar een hogere positie. Hierdoor is er altijd een vervanger beschikbaar als iemand met verlof gaat en biedt het tegelijkertijd andere medewerkers de kans om werkervaring op te doen in een andere functie.

Persoonlijke ervaring

Bij Renault wordt veel aandacht besteed aan medewerkers die mantelzorger zijn. Gert Holtman, area operations manager, heeft dat persoonlijk ervaren. Toen zijn moeder ziek werd kreeg hij de ruimte om voor haar te zorgen en er te zijn op momenten dat dat nodig was. Hij heeft dit als zeer motiverend ervaren en geeft aan nu een stapje extra te doen voor Renault. Alle medewerkers van Renault Nederland zijn bekend met de mogelijkheid om mantelzorgtaken te combineren met werk. “Er wordt gebruik van gemaakt, geen misbruik”, zo zegt Holtman. Hij benadrukt het belang van de persoon die op HR zit. “Bij ons zit daar Nicolien van Duinen. Die is echt voortrekker in dit verhaal geweest. Zij heeft er echt voor gezorgd dat ik zorg en werk kon combineren. Daarvoor ben ik haar echt dankbaar. Een verademing.”

Jannet Vaessen, algemeen directeur van Women Inc., sluit af met de conclusie dat zorgvriendelijk werkgeverschap daadwerkelijk winst oplevert en dat investeringen in zorgvriendelijk beleid ruimschoots terugverdiend worden.

De Whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’ is hier te downloaden.

Reageer op dit artikel