nieuws

Aantal banen en vacatures blijft stijgen

Instroom

Aantal banen en vacatures blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2016 nam het aantal banen toe. Ook het aantal openstaande vacatures steeg. Banen worden nog vooral flexibel ingevuld. Het stijgend aantal banen wordt vooral ingevuld door uitzendkrachten. Het aantal zelfstandigen nam licht af.

In het tweede kwartaal van 2016 zijn het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen en het aantal vacatures verder gestegen. Het aantal banen nam met 38 duizend toe. Werd eerder de banengroei gedragen door het stijgende zelfstandigen, nu zijn het de uitzendkrachten die voor deze groei zorgen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Stijgend aantal banen, maar aantal zelfstandigen neemt iets af

Het aantal banen groeit al negen kwartalen achter elkaar. In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen, 230 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2014.

Er kwamen 45 duizend van werknemers bij in het afgelopen kwartaal. Het aantal zelfstandigen nam met 7 duizend af, mogelijk als gevolg van de invoering van de wet DBA, die voor onzekerheid zorgt bij zelfstandigen en opdrachtgevers.

Stijging aantal uitzendkrachten

De uitzendbureaus spinnen garen bij de aantrekkende economie. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30 duizend.

Ook in de handel en logistiek was sprake van een fikse groei van het aantal banen. In de zorg, tot enkele jaar terug de banenmotor van Nederland, daalde het aantal banen wederom. In het tweede kwartaal gingen in de zorg 6 duizend banen verloren. In de afgelopen vier jaar is het aantal banen in de zorg met ruim 80 duizend afgenomen. Dat betekent dat 5 procent van de werkgelegenheid er verloren is gegaan.

Percentage werknemers met vast dienstverband neemt af

Hoewel het aantal werknemers met een vast dienstverband is toegenomen, daalt het percentage werknemers met een vast dienstverband toch. Het aantal werknemers met een flexibel dienstverband stijgt sneller. In het tweede kwartaal van 2016 heeft 73,8 procent van de werknemers een vast contract.

Stijging openstaande vacatures

Eind juni stonden er 155 duizend  vacatures open, een stijging van 5 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Ondanks dat het aantal vacatures nu drie jaar achter elkaar stijgt, is de recordstand van 2008, toen bijna 100 duizend vacatures meer openstonden, nog lang niet in zicht.

De qua werkgelegenheid grote bedrijfstakken Handel, Zakelijke dienstverlening en de Zorg tellen de meeste vacatures. Dit betreft dus het aantal vacatures in absolute termen. De Handel is zelfs goed voor eenvijfde van alle openstaande vacatures.

Relatief gezien, dus ten opzichte van het aantal banen, staan de meeste vacatures open in de ICT. Per duizend banen van werknemers staan daar 50 vacatures open.

Werkloosheid daalt

In het tweede kwartaal van 2016 waren er 16 duizend werklozen minder dan in het eerste kwartaal. Het werkloosheidspercentage ging van 6,5 naar 6,3 procent.

De afname van de werkloosheid is onder alle leeftijdsgroepen zichtbaar. Al daalt de werkloosheid onder jongeren en ouderen niet zo snel als onder de leeftijdsgroep 25 tot 45-jarigen. De daling van het aantal werkloze 45-plussers is pas sinds twee kwartalen ingezet.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het invullen van vacatures? Schaf dan het Handboek Werving & Selectie aan.

Reageer op dit artikel