nieuws

D66 wil drie maanden vaderschapsverlof

Instroom

D66 wil drie maanden vaderschapsverlof

Drie maanden vaderschapsverlof. Dat gunt D66 elke nieuwe vader. Zo steken de nieuwe plannen in elkaar.

Volgens de partij zou een verdere verlenging van het vaderschapsverlof zowel vaders, moeders, kinderen en de economie goed doen. Daarvoor pleit D66 in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen in maart volgend jaar.

Huidig kabinet verlengde vaderschapsverlof al

Het huidige kabinet heeft het vaderschapsverlof verlengd van twee naar vijf dagen. Regeringspartij PvdA was wel een voorstander van langer betaald verlof voor vaders, maar kreeg daarin coalitiepartner VVD niet mee.

D66 vindt dat het nieuwe kabinet – op 15 maart 2017 zijn er weer Tweede Kamer-verkiezingen – royaler moet zijn voor vaders. “Veel vaders willen zelf meer tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen”, stelt D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg.

Vrouwen krijgen zo meer arbeidsmarktkansen

Bovendien krijgen vrouwen volgens hem meer kansen op de arbeidsmarkt met uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof. “We missen teveel vrouwen op de arbeidsmarkt omdat we hen via dit systeem een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding toeschuiven. Een ruimer vaderschapsverlof vergroot de kans van vrouwen op de arbeidsmarkt omdat er minder verschil zit in de duur van het verlof voor beide ouders.”

Hoe werkt het verlengde vaderschapsverlof?

De twaalf weken betaald vaderschapsverlof moeten worden opgenomen worden in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Bij elk kind ontstaat een nieuw recht. De opgenomen weken gaan af van het bestaande recht op onbetaald ouderschapsverlof van 26 weken.

Lees ook: Opname ouderschapsverlof groeit

Werkgevers kunnen kosten declareren

Hoewel er wordt gesproken over vaderschapsverlof, wil D66 het verlof ook beschikbaar maken voor zogenoemde meemoeders. De partners van de nieuwe moeder krijgen in deze twaalf weken 70 procent van hun reguliere salaris. Werkgevers kunnen de kosten van het uitgebreide vaderschapsverlof declareren bij de overheid.

Zweedse vaders zijn ons voorbeeld

Het CPB verwacht niet dat alle vaders en meemoeders gebruik zullen maken van een eventueel recht op vaderschapsverlof. De rekenmeesters kijken daarvoor naar Zweden, waar vaders al recht hebben op drie maanden verlof. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het potentieel gebruik van de regeling ligt tussen de 50 en 83 procent. In Zweden nemen mannen ongeveer 60 procent van het verlof op.

70 procent vaders neemt verlof daadwerkelijk op

Op basis van deze gegevens verwacht het CPB dat ongeveer 70 procent van de vaders gebruik zal maken van deze regeling. Uitgaande van het gemiddelde van 182.000 geboortes per jaar, komt dat neer op ruim 127.000 vaders en meemoeders die jaarlijks op verlof gaan. Van de maximale periode van twaalf weken wordt ongeveer 60 procent gebruikt.

Eerder pleitte ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ook al voor uitgebreider verlof voor vaders. Dat helpt de ontwikkeling van kinderen over het algemeen vooruit en maakt vaders vaak gelukkiger, aldus OESO.

Gelijke zorg van vader en moeder

Van Weyenberg is het daarmee eens. “Het zeer beperkte vaderschapsverlof hindert vaders die een gelijkwaardige zorgtaak op zich willen nemen. Terwijl de voordelen ervan groot zijn. Vaderschapsverlof levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen de vader en zijn kind. Ook kunnen de zorgtaken zo gelijkwaardiger verdeeld worden tussen beide ouders.” (Bron: ORinformatie.nl)

TIP: Meer weten over welke verlofregeling past in welke situatie? Bestel het boek Vormen van Verlof van Harry van Drongelen.

Reageer op dit artikel