nieuws

PRINSJESDAG: Heffingskortingen 2017

Instroom

PRINSJESDAG: Heffingskortingen 2017

Het kabinet heeft voor 2017 een aantal fiscale maatregelen genomen. Bijna iedereen gaat er in 2017 op vooruit. Vooral alleenstaanden profiteren.

Het kabinet heeft voor 2017 een aantal fiscale maatregelen genomen. Bijna iedereen gaat er in 2017 op vooruit. Het percentage inkomensvooruitgang varieert van 0,1 procent tot 1,3 procent. Vooral alleenstaanden zien hun inkomen stijgen.

Algemene heffingskorting

In het Belastingplan van 2014 ging het kabinet uit van een verlaging van de algemene heffingskorting in de jaren 2015-2017. Het kabinet heeft echter besloten de algemene heffingskorting in 2017 iets te verhogen. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2017 € 2.254.

Arbeidskorting

Anders dan de algemene heffingskorting zal de maximale arbeidskorting minder stijgen dan was voorgesteld in het Belastingplan 2014. Per 2017 bedraagt de arbeidskorting € 3.223 in plaats van € 3.269 zoals was voorzien. Ook het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting is verlaagd. Volgend jaar komt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting in 2017 op € 32.444 te liggen.

Lees ook de reacties van de vakbonden op de kabinetsplannen op HRbase

Ouderenkorting

De verhoging van de ouderenkorting die in 2016 in de wet was opgenomen, wordt deels teruggedraaid in 2017. Voor volgend jaar zou de ouderenkorting worden verhoogd met € 222, maar dit bedrag is nu € 114 geworden. Per 2017 wordt de ouderenkorting € 1.292 voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan € 36.057. Het kabinet probeert hiermee de koopkracht van ouderen te verbeteren.

TIP: Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving? Meld u dan aan voor de Prinsjesdageditie van de HR-Actualiteitendag op 11 oktober of 3 november. 

Lees ook

PRINSJESDAG –  Vakbonden: ‘Kabinet doet te weinig aan positie flexwerkers’ (HRbase)
PRINSJESDAG – Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede
PRINSJESDAG – Scholing blijft cruciaal aandachtspunt
PRINSJESDAG –  Nieuwe Arbowet op komst
PRINSJESDAG – Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
PRINSJESDAG – Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan
PRINSJESDAG – De 10 belangrijkste punten voor HR

 

Reageer op dit artikel