nieuws

PRINSJESDAG: Lage inkomensvoordeel per 2017

Instroom

PRINSJESDAG: Lage inkomensvoordeel per 2017

Werkgevers kunnen vanaf 2017 gebruik maken van het lage inkomensvoordeel. Dit is een financieel voordeel voor de werkgever, waardoor mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Het kabinet wil mensen met een arbeidsbeperking meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Vanaf 2017 kunnen werkgevers dan gebruik maken van het zogenoemde lage inkomensvoordeel (LIV). Dit is een financieel voordeel voor de werkgever, wanneer hij een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon gaat verdienen of iets meer.

De Belastingdienst zal het lage inkomensvoordeel automatisch uitbetalen. Per 2018 worden de premiekortingen die werkgevers krijgen voor het in dienst nemen van ouderen, en mensen met een arbeidsbeperking omgezet in het lage inkomensvoordeel. Ook kleine werkgevers krijgen altijd de volledige tegemoetkoming in de loonkosten voor deze doelgroepen.

Lees ook de reacties van de vakbonden op de kabinetsplannen op HRbase

Voorwaarden gebruik LIV

Het kabinet heeft een tweetal aanvullende voorwaarden aan het gebruik maken van een LIV gesteld. Zo moet de werknemer minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever in aanmerking wil komen voor het lage inkomensvoordeel. Verder mag de werknemer niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. (Bron: Rijksbegroting SZW 2017)

TIP: Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving? Meld u dan aan voor de Prinsjesdageditie van de HR-Actualiteitendag op 11 oktober of 3 november. 

Lees ook

PRINSJESDAG –  Vakbonden: ‘Kabinet doet te weinig aan positie flexwerkers’ (HRbase)
PRINSJESDAG – Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede
PRINSJESDAG – Scholing blijft cruciaal aandachtspunt
PRINSJESDAG –  Nieuwe Arbowet op komst
PRINSJESDAG – Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
PRINSJESDAG – Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan
PRINSJESDAG – Dit zijn de heffingskortingen in 2017
PRINSJESDAG – De 10 belangrijkste punten voor HR

 

 

 

Reageer op dit artikel