nieuws

PRINSJESDAG: Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede

Instroom

PRINSJESDAG: Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede

Koning Willem Alexander spreekt in de Troonrede uit dat de Nederlandse arbeidsmarkt zich afgelopen jaren heeft hersteld, mede dankzij afspraken tussen regering en sociale partners.

In de Troonrede wordt door Koning Willem Alexander teruggeblikt op de situatie op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren.

Positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Nu vinden steeds meer mensen weer werk. Sinds 2014 zijn er 225.000 banen bijgekomen. De werkloosheid daalde naar 5,8 procent, na een piek van 8 procent (700.000 personen).  “Het is positief dat meer werkzoekenden boven de 45 jaar een baan vinden. Het aantal jongeren dat werk heeft, ligt op het hoogste niveau in zeven jaar tijd. De afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden voortvarend uitgevoerd. De arbeidsparticipatie groeit ook doordat steeds meer Nederlanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit betekent wel dat het aantal werklozen minder snel terugloopt dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van de werkloosheid – in het bijzonder de langdurige werkloosheid – nog steeds hoge prioriteit.”

TIP: Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving? Meld u dan aan voor de Prinsjesdageditie van de HR-Actualiteitendag op 11 oktober of 3 november. 

Afspraken voor terugdringing werkloosheid

Om de werkloosheid terug te dringen zijn door de regering met sociale partners reeds diverse afspraken gemaakt. Koning Willem Alexander noemt in de Troonrede de volgende gerichte maatregelen:

  • De regels voor seizoenswerk zijn versoepeld. Bij seizoenswerk mogen werkgevers en vakbonden voortaan in cao’s afspreken dat er drie maanden in plaats van zes maanden zit tussen twee contracten.
  • Werkloze 50-plussers krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk
  • Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. De leeftijd waarop het minimumjeugdloon afloopt wordt stapsgewijs in 2017 en 2019, verlaagd van 23 tot 21 jaar.

Lees ook

PRINSJESDAG – Vakbonden: ‘Kabinet doet te weinig aan positie flexwerkers’ (HRbase)
PRINSJESDAG – Scholing blijft cruciaal aandachtspunt
PRINSJESDAG –  Nieuwe Arbowet op komst
PRINSJESDAG – Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
PRINSJESDAG – Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan
PRINSJESDAG – Dit zijn de heffingskortingen in 2017
PRINSJESDAG – De 10 belangrijkste punten voor HR
PRINSJESDAG – Lage-inkomensvoordeel per 2017

Reageer op dit artikel