nieuws

Internetconsultatie minimumuurloon

Instroom

Internetconsultatie minimumuurloon

Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Asscher (SZW) heeft aangeboden voor internetconsultatie.

Het WML is het salaris dat iedereen met een arbeidscontract minimaal verdient. Het uurloon van iemand die het minimumloon verdient, kan momenteel verschillen. Uitgangspunt is namelijk een volledige werkweek in een sector of cao.

Verwarring en discussie

Dit schept soms verwarring als mensen geen volledige werkweek werken of twee banen hebben in verschillende sectoren. Ook leidt het omrekenen soms tot discussie bij de handhaving van het WML.

Rekensom minimumuurloon

Het aantal uur wordt straks vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s, momenteel zou dat betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op het WML gedeeld door 37,4 uur. Het wetsvoorstel dat nu ter discussie is voorgelegd heeft als doel dat de systematiek eerlijker wordt. De regels sluiten dan beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en zijn beter te handhaven, zo stelt het ministerie van SZW.

Overeenkomst van opdracht

Ook mensen die op een OVO, een overeenkomst van opdracht maar niet in het kader van beroep of bedrijf, werken, vallen onder het wettelijk minimumloon.

Heeft u een mening over dit wetsvoorstel? Klik hier om naar de internetconsultatie minimumuurloon te gaan. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat het met de uitkomsten van de internetconsultatie doet.

Reageer op dit artikel