nieuws

Maximumleeftijd minimumjeugdloon daalt per 1 juli

Instroom

Maximumleeftijd minimumjeugdloon daalt per 1 juli

Per 1 juli 2017 verandert het minimumloon. Het betreft niet alleen de bekende verhoging van de bedragen. Het minimumjeugdloon eindigt voortaan op 22-jarige leeftijd in plaats van op 23-jarige leeftijd.

Daarnaast stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen extra. Dit moet de economische zelfstandigheid van jongeren verbeteren. Werkgevers krijgen compensatie voor de veranderingen.

De daling van de maximumleeftijd voor het minimumjeugdloon betekent een eerdere overgang van minimumjeugdloon naar het ‘volwassen’ minimumloon. In aanvulling hierop stijgt het minimumloon van jongeren van 18, 19, 20 en 21 als percentage van het minimumloon voor volwassenen. Deze verhoging moet een kloof voorkomen tussen het minimumjeugdloon en het minimumloon.

Maximumleeftijd naar 21

Het minimumloon voor de 18- tot en met 21-jarigen stijgt verder op 1 juli 2019. De 21-jarigen krijgen dan voortaan ook het wettelijk minimumloon. Daarmee gaat de maximumleeftijd voor het minimumjeugdloon verder omlaag.

Voorkomen leeftijdsdiscriminatie

De aanpassing van het minimumjeugdloon moet leeftijdsdiscriminatie zoveel mogelijk voorkomen. De Tilburgs econoom Kabátek ontdekte bijvoorbeeld dat jongeren iets meer kans op ontslag hadden vlak voor hun 23ste verjaardag. De reden was de overgang van minimumjeugdloon naar het hogere minimumloon. Volgens het kabinet past de huidige vormgeving niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. De aanpassing moet de economische zelfstandigheid van jongeren bevorderen. Deze daalt namelijk al jaren.

Ondermaats in Europa

De maximale leeftijd voor het minimumjeugdloon lag hier met 23 jaar erg hoog vergeleken met de rest van Europa. In de meeste Europese landen met een minimumloon voor jongeren is de maximumleeftijd 18 of 21 jaar. Daarnaast is het minimumjeugdloon in Nederland Europees gezien behoorlijk laag als percentage van het ‘gewone’ minimumloon. Het Nederlandse minimumloon is dan wel weer relatief hoog.

Minimumjeugdloonvoordeel

Werkgevers krijgen recht op een minimumjeugdloonvoordeel dat ingaat per 1 januari 2018. Het compenseert ze met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor de stijging van het minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. U hoeft dit voordeel niet zelf aan te vragen. UWV stelt het voordeel vast aan de hand van de ingediende loonaangiften. Daarnaast geldt voor werknemers van 22 jaar of ouder (vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar of ouder) met een laag salaris al het lage-inkomensvoordeel.

Stukloon en meerwerk

Verder veranderen op 1 januari 2018 de regels voor stukloon en meerwerk. Stukloon is loon per stuk afgeleverd werk. Een werknemer met stukloon moet gemiddeld minstens het minimumloon verdienen tijdens de uren dat hij of zij werkt. Voor meerwerk (extra gemaakte uren) moet de werkgever vanaf 1 januari 2018 gemiddeld minimaal het minimumloon betalen.

Verdere verhoging

Vakbond FNV vindt de wijzigingen niet ver genoeg gaan. “Het wettelijk minimumjeugdloon van een 15-jarige is nog geen 40 procent van wat een 21-jarige minimaal verdient. Het volwassen loon moet bij 18 jaar beginnen en het minimumjeugdloon moet omhoog”, stelt Peter van der Put van de FNV. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam onlangs met een plan voor één uniform minimumuurloon. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen dit af, omdat ze het te duur vinden.

HRM-beleid jongeren

Het is belangrijk om een duidelijk HRM-beleid te hebben voor de jongeren in uw organisatie. Zo kunt u een goede afweging maken tussen het behoud en de ontwikkeling van deze werknemers en stijgende loonkosten.

Nog veel meer lezen over het minimumjeugdloon? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

Reageer op dit artikel